Proceeding: Znak Sprawy: ZP.264.14.2020 „Dostosowanie budynku przy ul. Kolegialnej 19 w Płocku do obowiązujących przepisów prawa” w zakresie dostawy i montażu nowego oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego typu LED.

Deadlines:
Posted : 06-08-2020 13:00:00
Placing offers: 17-08-2020 10:00:00
Opening offers : 17-08-2020 10:05:00
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel………..........  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Załącznik Nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - Kolegialna 19 - sierpień 2020-oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne.doc doc 44.5 2020-08-06 13:00:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Oferta.doc doc 50.5 2020-08-06 13:00:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 do IPU - Karta Gwarancyjna.doc doc 56 2020-08-06 13:00:00 Proceeding
Załącznik Nr 3 - Istotne Postanowienia Umowy.doc doc 106 2020-08-06 13:00:00 Proceeding
Zapytanie ofertowe dostosowamie p.poż. Kolegialna 19.doc doc 81 2020-08-06 13:00:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Oferta.doc doc 50.5 2020-08-06 13:00:00 Ordered object
Załącznik nr 2 - Oferta.doc doc 50.5 2020-08-06 13:00:00 Criterium
Zapytanie ofertowe dostosowamie p.poż. Kolegialna 19.doc doc 81 2020-08-06 13:00:00 Criterium
Załącznik nr 2 - Oferta.doc doc 50.5 2020-08-06 13:00:00 Criterium
Załącznik nr 2 - Oferta.doc doc 50.5 2020-08-12 10:25:23 Public message
Załącznik nr 2 - Oferta Modyfikacja z dnia 12.08.2020 r..doc doc 50.5 2020-08-12 11:48:32 Public message
SKM_C364e20081914590.pdf pdf 177.98 2020-08-19 14:32:27 Public message

Announcements

2020-08-19 14:32 Daniel Igielski O G Ł O S Z E N I E

Płock, dnia 19.08.2020 r.

Znak sprawy: ZP. 264.14.2020

Dotyczy zapytania ofertowego na wybór wykonawcy robót budowlanych dla zadania pn. „Dostosowanie budynku przy ul. Kolegialnej 19 w Płocku do obowiązujących przepisów prawa” w zakresie dostawy i montażu nowego oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego typu LED.


Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania jw. do realizacji przedmiotu zamówienia została wybrana oferta złożona jako jedyna, tj. AMATECH-AMABUD Elektrotechnika Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Kalinowej 68, 09-402 Płock, która otrzymała łącznie 100,00 punków, w tym: w kryterium cena – 70,00 punktów i w kryterium okres gwarancji 30,00 punktów.

Agnieszka Sulkowska
p.o. Dyrektor

SKM_C364e20081914590 [...].pdf

2020-08-12 11:48 Urszula Żołek Modyfikacja Załącznika Nr 2

Załącznik nr 2 - Ofe [...].doc

2020-08-12 10:25 Urszula Żołek W załączeniu modyfikacja Załącznika Nr 2 - Oferta cenowa

Załącznik nr 2 - Ofe [...].doc

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Ryczałt dostawa i montaż nowego oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego typu LED

Załącznik nr 2 - Ofe [...].doc

1 set - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5354 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 70% Offer value

Załącznik nr 2 - Ofe [...].doc

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Okres gwarancji 30% od 24 do 42 miesięcy (Buyer requires the attachment of a file)

Załącznik nr 2 - Ofe [...].doc

Zapytanie ofertowe d [...].doc

(0)
3 Termin realizacji - 60 dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Warunki płatności - 30 dni od prawidłowo wystawionej faktury (0)
Unlock the form

The number of page views: 318