Proceeding: BZP.3810.53.2020.JK Przedmiotem zamówienia jest: dostawa urządzenia medycznego z listy pakietów wraz z jego uruchomieniem, przeszkoleniem w zakresie obsługi, transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

Deadlines:
Posted : 29-07-2020 12:13:00
Placing offers: 25-09-2020 11:30:00
Opening offers : 25-09-2020 12:00:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
parametry techniczne-pakiety 1-17.zip zip 841.05 2020-07-29 12:13:00 Proceeding
dokumencja przetargowa.zip zip 784.49 2020-07-29 12:13:00 Proceeding
53_inf. o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 1831.08 2020-10-27 12:21:25 Public message
zał. do wyników.pdf pdf 1068.83 2020-10-27 12:21:25 Public message
53_zestawienie-ofert.xlsx xlsx 215.04 2020-09-25 20:31:46 Public message
53-umowa wzór-zmiana 2.doc doc 428.5 2020-09-10 08:09:01 Public message
ogłoszenie o zmianie ogł. opublikowane-3.pdf pdf 84.26 2020-09-09 10:12:22 Public message
JEDZ-zmiana.zip zip 90.59 2020-09-04 11:48:23 Public message
2_wideolaryngoskop-zmiana.docx docx 51.75 2020-09-04 11:48:23 Public message
17_materac przeciwodleżeniowy z pokrowcami-8 szt-zmiana.doc doc 125 2020-09-04 11:48:23 Public message
53_SIWZ-zmiana.doc doc 357.5 2020-09-04 11:48:23 Public message
53-umowa wzór-zmiana.doc doc 423.5 2020-09-04 11:48:23 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-3-wysłane do publikacji.pdf pdf 87.77 2020-09-04 11:48:23 Public message
4_diatermia chirurgiczna-zmiana.docx docx 57.39 2020-09-04 11:44:41 Public message
5_fiberoskop intubacyjny-zmiana.docx docx 53.72 2020-09-04 11:44:41 Public message
10_pulsoksymetr z zapisem całodobowym-zmiana.doc doc 138.5 2020-09-04 11:44:41 Public message
11_pompy infuzyjne-zmiana.docx docx 54.8 2020-09-04 11:44:41 Public message
12_zestaw laryngoskopów-zmiana.docx docx 52.51 2020-09-04 11:44:41 Public message
13_materac przeciwodleżeniowy zmiennociśn.- 2 szt.-zmiana.docx docx 56.09 2020-09-04 11:44:41 Public message
14_materac przeciwodleżeniowy zmiennociśn.-3 szt.-zmiany.docx docx 57.22 2020-09-04 11:44:41 Public message
15_materac przeciwodleżeniowy zmiennociśn.-4 szt.-zmiany.docx docx 55.78 2020-09-04 11:44:41 Public message
16_materac przeciwodleżeniowy z pokrowcami szt. 14-zmiana.docx docx 52.42 2020-09-04 11:44:41 Public message
53_odpowiedzi na pytania.pdf pdf 11616.17 2020-09-04 11:44:41 Public message
ogłoszenie o zmianie ogł. opublikowane.pdf pdf 67.14 2020-09-03 09:21:01 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-2-wysłane do publikacji.pdf pdf 71.05 2020-09-02 09:42:35 Public message
ogłoszenie o zmianie ogł. opub..pdf pdf 71.05 2020-08-28 08:07:22 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-wysłane do publikacji.pdf pdf 71.04 2020-08-24 14:44:41 Public message

Announcements

2020-10-27 12:21 Jerzy Kachnikiewicz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w sprawie BZP.3810.53.2020.JK

53_inf. o wyborze na [...].pdf

zał. do wyników.pdf

2020-09-25 20:31 Jerzy Kachnikiewicz Informacja z otwarcia ofert w sprawie BZP.3810.53.2020.JK

53_zestawienie-ofert [...].xlsx

2020-09-10 08:09 Jerzy Kachnikiewicz umowa wzór-zmiana 2

53-umowa wzór-zmiana [...].doc

2020-09-09 10:12 Jerzy Kachnikiewicz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3 - opublikowane w Dz.Urz. UE

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2020-09-04 11:48 Jerzy Kachnikiewicz Odpowiedzi na pytania oraz zmieniona SIWZ wraz z załącznikami-cd

JEDZ-zmiana.zip

2_wideolaryngoskop-z [...].docx

17_materac przeciwod [...].doc

53_SIWZ-zmiana.doc

53-umowa wzór-zmiana [...].doc

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2020-09-04 11:44 Jerzy Kachnikiewicz Odpowiedzi na pytania oraz zmieniona SIWZ wraz z załącznikami

4_diatermia chirurgi [...].docx

5_fiberoskop intubac [...].docx

10_pulsoksymetr z za [...].doc

11_pompy infuzyjne-z [...].docx

12_zestaw laryngosko [...].docx

13_materac przeciwod [...].docx

14_materac przeciwod [...].docx

15_materac przeciwod [...].docx

16_materac przeciwod [...].docx

53_odpowiedzi na pyt [...].pdf

2020-09-03 09:21 Jerzy Kachnikiewicz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane 28.08.2020

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2020-09-02 09:42 Jerzy Kachnikiewicz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-2-wysłane do publikacji

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2020-08-28 08:07 Jerzy Kachnikiewicz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia -opublikowane w Dz..UE

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2020-08-24 14:44 Jerzy Kachnikiewicz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-przesłane do publikacji

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 2508