Proceeding: Dostawa wolnostojących zestawów do dezynfekcji rąk z automatycznym bezdotykowym dozownikiem MERIDA ONE

Adam Woźniak
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Department: Sekcja zaopatrzenia
Deadlines:
Posted : 27-07-2020 12:44:00
Placing offers: 03-08-2020 08:42:00
Opening offers : -
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z siedzibą w 81-127 Gdynia, ul. Śmidowicza 69 jest zainteresowana zakupem nw. materiałów.

Osobą odpowiedzialną merytorycznie za zamówienie jest Adam Woźniak, tel. 261 262 992, @: a.wozniak@amw.gdynia.pl 

Warunki dostawy i płatności:

  • dostawa do Akademii Marynarki Wojennej,
  • koszt dostawy leży po stronie Wykonawcy,
  • w przypadku wysyłki sprzętu firmą kurierską do sprzętu musi być dołączony list przewozowy,
  • termin płatności do 30 dni liczonych od dnia odbioru faktury VAT.

Złożenie oferty przez Wykonawcę jest jednoznaczne z oświadczeniem, że:

  • jest on uprawniony oraz posiada niezbędne kwalifikacje do pełnej realizacji przedmiotu zamówienia,
  • przedmiot zamówienia jest właściwej jakości, fabrycznie nowy i może być używany bez naruszania praw własności osób trzecich w tym praw patentowych i praw autorskich,
  • przedmiot zamówienia spełnia normy przewidziane prawem polskim. 

Termin realizacji zamówienia – 7 dni liczonych od dnia otrzymania zamówienia. 

Załącznik do postępowania: oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO 

 

Informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" .  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO.docx docx 18.4 2020-07-27 12:44:00 Proceeding

Announcements

2020-07-28 14:36 Adam Woźniak Pytania do postępowania:

Pytanie nr 1. Posiadamy w ofercie wolnostojące bezdotykowe automaty do dezynfekcji rąk w dwóch wariantach: MAXI (wys. 200 cm) oraz MIDI (wys. 130 cm) z możliwością personalizacji urządzenia (np. logo Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte) dzięki czemu urządzenie wpisuje się w kryteria społeczno-odpowiedzialne, a także staje się wizytówką obiektu oraz źródłem informacji/reklamy. Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na opisany produkt?
Dodatkowo prosimy o informację czy oferta może zostać złożona na poszczególne pozycje z zapytania czy Zamawiający wymaga oferty na całość?

odp. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na dozowniki innych firm pod warunkiem spełnienia wymagań jakościowych. Zaproponowane produkty, muszą spełniać wymagania techniczne dozowników podanych w postępowaniu. Zamawiający wymaga zaoferowania dozowników, do których można dolewać płyn odkażający. Do oferty na inny sprzęt niż wymieniony w postępowaniu należy przedstawić karty katalogowe oraz wizualizację.

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wolnostojący zestaw do dezynfekcji rąk z automatycznym bezdotykowym dozownikiem MERIDA ONE EST401B 10 pc. AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM.BOHATERÓW WESTERPLATTE
Inż. J. Śmidowicza 69
81-127, Gdynia
(0)
2 Pompka sprayowa do płynu dezynfekcyjnego do dozowników MERIDA ONE DEC4101, DEB401 ZX203 10 pc. - (0)
3 Zbiornik z pokrywką na mydło w płynie / płyn dezynfekcyjny do dozowników MERIDA ONE DEB401 ZX204 10 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4072 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views - 212