Proceeding: Szacowanie wartości zamówienia na wykonanie platformy Herbarium Pomeranicum na potrzeby realizacji projektu pn.: „Zintegrowane wirtualne Herbarium Pomorza Herbarium Pomeranicum – digitalizacja i udostępnienie zbiorów herbariów jednostek akademickich Pomorza poprzez ich połączenie i udostępnienie cyfrowe” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020”

Zamówienia Publiczne
Akademia Pomorska w Słupsku
Deadlines:
Posted : 23-07-2020 12:18:00
Placing offers: 31-07-2020 15:00:00
Opening offers : 31-07-2020 15:05:00
Tryb: Szacowanie wartości zamówienia
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

informujemy, że poniższe postępowanie ma charakter szacowania wartości zamówienia.  

Dlaczego warto odpowiedzieć na szacowanie wartości zamówienia?

Informujemy, iż niniejsze postępowanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia i nie stanowi części procedury udzielania zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że odpowiedź na niniejsze postępowanie o charakterze szacowania ceny może skutkować:

  • zaproszeniem do złożenia oferty lub/i 

  • zaproszeniem do negocjacji warunków umownych lub 

  • zawarciem umowy, której przedmiot został określony w niniejszym postępowaniu. 

W przypadku pytań:

  • technicznych lub merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel ................ 

  • związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.   

 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Wariant_scalony_zapytanie_oszacowaniePlatforma23_07.docx docx 2301.3 2020-07-23 12:18:00 Proceeding
Wariant_scalony_zapytanie_oszacowaniePlatforma23_07.docx docx 2301.3 2020-07-23 12:18:00 Ordered object

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wykonanie platformy Herbarium Pomeranicum Wykonanie platformy Herbarium Pomeranicum na potrzeby realizacji projektu pn.: „Zintegrowane wirtualne Herbarium Pomorza Herbarium Pomeranicum – digitalizacja i udostępnienie zbiorów herbariów jednostek akademickich Pomorza poprzez ich połączenie i udostępnienie cyfrowe” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020”. Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, wytworzenie oraz wdrożenie platformy do zarządzania, oraz publikacji danych i zasobów Herbarium Pomeranicum składającej się z: 1. aplikacji do publikacji danych - portalu w postaci strony www Herbarium Pomeranicum – udostępniającej zdigitalizowane kolekcje (obrazy rastrowe, pdf, xls itp.) wraz metadanymi, 2. aplikacji mobilnej umożliwiającej przeglądanie danych kolekcji Herbarium Pomeranicum na telefonie zgodnym z Android lub IOS, 3. centralnej bazy danych Herbarium Pomeranicum – gromadzącej informacje i metadane o zdigitalizowanych alegatach przeznaczonych do publikacji w portalu Herbarium Pomeranicum, 4. specjalistycznej aplikacji naukowej – gromadzącej informacje i metadane o zdigitalizowanych alegatach zapewniający poziom niezbędny do prowadzenia badań naukowych, oraz bieżącą obsługę zielnika/kolekcji każdego z partnerów projektu, 5. API do wymiany danych z bazą danych GBIF (the Global Biodiversity Information Facility), 6. API do udostępniania danych geoprzestrzennych w postaci MapServera – udostępniającego warstwy geoinformatyczne wms i wfs, geojson gml itp. 7. API udostępnienia danych naukowych w formatach oprogramowania do statystyki (np. maxent, statistica, canoko, np.) – oraz formatów xml, txt, csv. Szczegółowy zakres zadań wykonawcy znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania. Dodatkowo, jako załącznik nr 2 do niniejszego zapytania Zamawiający umieszcza dane dotyczące minimalnych planowanych parametrów technicznych Infrastruktury, która będzie zakupiona na potrzeby wdrożenia przedmiotu niniejszego zamówienia. Zakup tej infrastruktury nie jest przedmiotem niniejszego zapytania.

Wariant_scalony_zapy [...].docx

1 pc. Akademia Pomorska
Krzysztofa Arciszewskiego 22 A
76-200, Słupsk
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5354 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Termin wykonania - Prosimy o wskazanie szacunkowego terminu (w dniach kalendarzowych), w jakim możliwe jest wykonanie przedmiotu zamówienia. (0)
Unlock the form

The number of page views: 480