Proceeding: 4/07/2020 Widły do palet - CAT 444F2

Krzysztof Widz
Zower Sp. z o.o.
Deadlines:
Posted : 23-07-2020 07:07:00
Placing offers: 03-08-2020 07:00:00
Opening offers : -
Tryb:
Kind: Supply

Requirements and specifications

Zapraszamy do ofertowania.


W przypadku pytań:  

Informacje techniczne: lub kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość"  

- Związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej OpenNexus

Spółka Zower należy do grupy kapitałowej PGE. W załączniku pliki z wytycznymi obowiązującymi w GK PGE oraz wzór zamówienia obowiązujący w Spółce Zower.


1. Wykonawca gwarantuje, że produkt jest nowy, fabrycznie zapakowany i wolny od wad.

2. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem zamieszczonym na platformie zakupowej Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu towaru na koszt Wykonawcy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowego realizowania zamówienia.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez wybrania oferenta.

5. Złożenie oferty przez Wykonawcę jest jednoznaczne z akceptacją warunków określonych w zaproszeniu.

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
wzór zamówienia wraz z wytycznymi obowiązujęcymi w GK PGE.pdf pdf 238.1 2020-07-23 07:07:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Widły do palet Widły do koparko-ładowarki CAT 444F2 2016 roku. Nr katalogowy: 6W-8900. Długość 1200mm (47,2") 2 pc. Zakład Zower Sp. z o.o.
Ul. Furgoła 159
44-230, Czerwionka-Leszczyny
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4072 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni licząc od dnia prawidłowo wystawionej i dostarczonej do siedziby zamawiającego faktury, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić. W innym wypadku proszę podać koszt dostawy. (0)
4 Termin realizacji - Proszę podać możliwy termin dostawy. (0)
5 Gwarancja - Proszę podać okres i warunki gwarancji. (0)
6 Dokumenty - Proszę załączyć specyfikację/rysunek oferowanych wideł. (Buyer requires the attachment of a file) (0)
Unlock the form

The number of page views - 160