Proceeding: RZP/09/PN/S/2020 Dostawa radiotelefonów stacjonarnych, przewoźnych i przenośnych na potrzeby Żandarmerii Wojskowej

Deadlines:
Published : 21-07-2020 14:04:00
Placing offers : 15-10-2020 09:00:00
Offers opening : 15-10-2020 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
RZP_09_PN_S_2020_zal 4 Os SW.doc doc 143.5 2020-07-21 14:04:00 Proceeding
RZP_09_PN_S_2020_zal 5 GK.doc doc 130 2020-07-21 14:04:00 Proceeding
RZP_09_PN_S_2020_zal 7 WD.doc doc 141 2020-07-21 14:04:00 Proceeding
RZP_09_PN_S_2020 ogłosz. o zamówieniu.pdf pdf 145.65 2020-07-21 14:04:00 Proceeding
RZP__PNS_09_PN_S_2020_SIWZ DOSTAWA RADIOTELEFONÓW z dnia 07.10.2020 r.pdf pdf 672.83 2020-10-07 13:35:22 Proceeding
RZP_09_PN_S_2020_zal 1 OPZ z dnia 07.10.2020 r..docx docx 66.58 2020-10-07 13:35:22 Proceeding
RZP_09_PN_S_2020_zal 2 FO z dnia 07.10.2020 r..doc doc 198 2020-10-07 13:35:22 Proceeding
RZP_09_PN_S_2020_zal 3 FC z dnia 07.10.2020 r..xls xls 44 2020-10-07 13:35:22 Proceeding
RZP_09_PN_S_2020_zal 6 wzór umowy radiotelefony z dnia 07.10.2020 r..docx docx 36.84 2020-10-07 13:35:22 Proceeding
I modyfikacja do SIWZ RZP_09_PN_S_2020 z dn. 2020-07-27.pdf pdf 421.14 2020-07-27 13:56:28 Public message
II zał. do pisma, Odwołanie skan.pdf pdf 5609.19 2020-07-29 11:29:15 Public message
II pismo dot. odwołania do KIO.pdf pdf 168.8 2020-07-29 11:29:15 Public message
III modyfikacja do SIWZ RZP_09_PN_S_2020 z dn. 2020-08-13.pdf pdf 417.18 2020-08-13 12:53:27 Public message
modyfikacja treści SIWZ_RZP_09_PN_S_2020.pdf pdf 222.7 2020-08-25 14:20:00 Public message
IV modyfikacja do SIWZ RZP_09_PN_S_2020 z dn. 2020-09-03.pdf pdf 424.95 2020-09-03 13:36:24 Public message
II Modyfikacja treści SIWZ_RZP_09_PN_S_2020.pdf pdf 227.35 2020-09-23 14:20:05 Public message
VII modyfikacja do SIWZ RZP_09_PN_S_2020 z dn. 2020-10-07.pdf pdf 353.3 2020-10-07 13:19:51 Public message
VIII zał. do pisma Odwołanie ŻW-1.pdf pdf 2620.95 2020-10-13 10:01:02 Public message
VIII dwołanie do KIO z dnia 2020-10-12.pdf pdf 280.1 2020-10-13 10:01:02 Public message
Informacja z otwarcia ofert - postępowanie RZP_09.pdf pdf 202.65 2020-10-15 12:29:42 Public message
zawiad o unieważn RZP_09_PN_S_2020 do wszystkich.pdf pdf 304.23 2020-11-17 15:48:29 Public message

Announcements

2020-11-17 15:48 Elżbieta BIELICKA zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

zawiad o unieważn RZ [...].pdf

2020-10-15 12:29 Elżbieta BIELICKA IX. Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-10-13 10:01 Elżbieta BIELICKA Odwołanie do KIO 2020-10-12

VIII zał. do pisma O [...].pdf

VIII dwołanie do KIO [...].pdf

2020-10-07 13:19 Elżbieta BIELICKA VII. modyfikacja do SIWZ

VII modyfikacja do S [...].pdf

2020-09-23 14:20 Mariusz Mocarski V Modyfikacja do SIWZ RZP_09_PN_S_2020 z dnia 23.09.2020 r.

II Modyfikacja treśc [...].pdf

2020-09-03 13:36 Elżbieta BIELICKA IV Modyfikacja do SIWZ RZP_09_PN_S_2020 z dnia 03.09.2020

IV modyfikacja do SI [...].pdf

2020-08-25 14:20 Mariusz Mocarski II Modyfikacja do SIWZ RZP_09_PN_S_2020 z dnia 25.08.2020

modyfikacja treści S [...].pdf

2020-08-13 12:53 Elżbieta BIELICKA III. modyfikacja do SIWZ RZP/09/PN/S/2020

III modyfikacja do S [...].pdf

2020-07-29 11:29 Elżbieta BIELICKA II. odwołanie wniesione do KIO

II zał. do pisma, Od [...].pdf

II pismo dot. odwoła [...].pdf

2020-07-29 10:37 Elżbieta BIELICKA The message was withdrawn by the Buyer.
2020-07-27 13:56 Elżbieta BIELICKA I. modyfikacja do SIWZ RZP/09

I modyfikacja do SIW [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2686