Proceeding: sprzedaż płyt jumbo w rozmiarach 90cm x70cm x15 cm

Deadlines:
Posted : 09-07-2020 13:34:00
Placing offers: 31-08-2020 10:00:00
Opening offers : 31-08-2020 10:15:00
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. ul. Czempińska 2, 64-000 Kościan wystawiają na sprzedaż płyty jumbo w rozmiarach 90cm x70cm x15 cm.

Ilość sztuk przeznaczonych do sprzedaży to około 2000 szt. 

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku gdy zaoferowana cena będzie niższa od szacowanej wartości płyt.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci zakupu jest złożenie oferty.

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
20200707_134953.jpg jpg 4797.43 2020-07-09 13:34:00 Ordered object
20200707_134942.jpg jpg 4527.1 2020-07-09 13:34:00 Ordered object
003_ogłoszenie.pdf pdf 684.3 2020-07-09 13:34:00 Ordered object
002_formularz ofertowy.pdf pdf 427.33 2020-07-09 13:34:00 Ordered object
001_Klauzula-zamówienie publiczne.pdf pdf 401.9 2020-07-09 13:34:00 Ordered object

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Sprzedaż płyt jumbo w rozmiarach 90cm x70cm x15 cm Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. ul. Czempińska 2, 64-000 Kościan wystawiają na sprzedaż płyty jumbo w rozmiarach 90cm x70cm x15 cm. Płyty były wykorzystywane jako podłoże poletka przeznaczonego do składowania osadu na Oczyszczalni Ścieków w Kościanie zlokalizowanej przy ul. Kanałowej 1. Ze stanem płyt można zapoznać się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu oględzin. Sprzedający wymaga dodatkowo załączenia do oferty wypełnionego i podpisanego Formularza ofertowego

20200707_134953.jpg

20200707_134942.jpg

003_ogłoszenie.pdf

002_formularz oferto [...].pdf

001_Klauzula-zamówie [...].pdf

2000 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4139 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Gotówka/przelew, płatne 7 dni od prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Wydanie płyt nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, załadunku obciążają nabywcę. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)

The number of page views - 293