Proceeding: 2020/S 128-313707 Świadczenie usług utrzymania czystości terenów i budynków w kompleksach wojskowych administrowanych przez 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy w okresie 36 miesięcy.

Deadlines:
Posted : 06-07-2020 12:21:00
Placing offers: 07-09-2020 09:00:00
Opening offers : 07-09-2020 10:00:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
ZAL_14_WZORY_UMOW.zip zip 414.32 2020-08-05 13:58:56 Proceeding
SIWZ_17INFR20_zmiana_1.pdf pdf 606 2020-07-14 09:34:16 Proceeding
Protokół z wizji lokalnej.docx docx 14.62 2020-07-06 12:21:00 Proceeding
espd-request.xml xml 136.37 2020-07-06 12:21:00 Proceeding
Załączniki do SIWZ.zip zip 352.5 2020-07-06 12:21:00 Proceeding
ogloszenie o zamówieniu.pdf pdf 201.52 2020-07-06 12:21:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie 2.pdf pdf 65.95 2020-08-10 11:27:46 Public message
Notatka - zmiana terminu.pdf pdf 229.56 2020-08-05 14:17:10 Public message
Pytanie 3 i odpowiedź.pdf pdf 203.33 2020-08-05 13:19:35 Public message
WZÓR GWARANCJI BANKOWEJ poprawiony.doc doc 45.5 2020-08-05 13:19:35 Public message
Pytanie 2 i odpowiedź.pdf pdf 225.16 2020-07-14 13:09:59 Public message
Pytanie i odpowiedź.docx docx 44.52 2020-07-13 14:55:42 Public message
Ogłoszenie o zmianie.pdf pdf 66.88 2020-07-14 09:32:59 Public message
karta zmian.pdf pdf 205.72 2020-07-14 09:32:59 Public message

Announcements

2020-08-10 11:27 Agnieszka Biernat Ogłoszenie o zmianie 2.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2020-08-05 14:17 Agnieszka Biernat Zmiana terminu składania ofert.

Notatka - zmiana ter [...].pdf

2020-08-05 13:19 Agnieszka Biernat Pytanie nr 3 i odpowiedź.

Pytanie 3 i odpowied [...].pdf

WZÓR GWARANCJI BANKO [...].doc

2020-07-14 13:09 Agnieszka Biernat Pytanie nr 2 i odpowiedź.

Pytanie 2 i odpowied [...].pdf

2020-07-14 09:32 Agnieszka Biernat Ogłoszenie o zmianie i karta zmian.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

karta zmian.pdf

2020-07-13 14:55 Agnieszka Biernat Pytanie nr 1 i odpowiedź.

Pytanie i odpowiedź. [...].docx

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)

The number of page views - 861