Proceeding: ZP/PN/7/2020 Sukcesywne dostawy chirurgicznych obłożeń jednorazowych

Deadlines:
Posted : 30-06-2020 11:49:00
Placing offers: 10-07-2020 09:00:00
Opening offers : 10-07-2020 09:05:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie nr 556222.pdf pdf 1242.49 2020-06-30 11:49:00 Proceeding
Ogłoszenie nr 540115341o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 811.16 2020-06-30 11:49:00 Proceeding
SIWZ obłożenia II.pdf pdf 2910.8 2020-06-30 11:49:00 Proceeding
odpowiedzi na pytania obłożenia II.pdf pdf 4335.96 2020-07-06 12:28:59 Public message
Ogłoszenie nr 540115341o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 811.16 2020-07-07 10:12:06 Public message
Ogłoszenie nr 540120840zmiana terminu otwarcia.pdf pdf 803.83 2020-07-08 08:40:58 Public message
odpowiedzi na pytania obłożenia II-2.pdf pdf 2302.64 2020-07-08 10:53:21 Public message
informacja z otwarcia ofer.pdf pdf 169.62 2020-07-10 12:17:45 Public message
infromacja o wyborze oferty i unieważnieniu..pdf pdf 233.97 2020-07-22 10:58:06 Public message

Announcements

2020-07-22 10:58 Barbara Wicher Witam
W złączeniu informacja o wyorze oferty i unieważnieniu postępowania.
pozdrawiam
Barbara Wicher

infromacja o wyborze [...].pdf

2020-07-10 12:17 Barbara Wicher Witam
W załączeniu informacja z otwarcia ofert.
pozdrawiam
Barbara Wicher

informacja z otwarci [...].pdf

2020-07-08 10:53 Barbara Wicher Witam
W załączeniu kolejne odpowiedzi na pytania.
pozdrawiam
Barbara Wicher

odpowiedzi na pytani [...].pdf

2020-07-08 08:40 Barbara Wicher Witam
W załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
pozdrawiam
Barbara Wicher

Ogłoszenie nr 540120 [...].pdf

2020-07-07 10:12 Barbara Wicher Witam
W załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dotyczące
zmiany terminu składania ofert.
pozdrawiam
Barbara Wicher

Ogłoszenie nr 540115 [...].pdf

2020-07-06 12:28 Barbara Wicher Witam
W załączeniu treść odpowiedzi na zadane pytania.
pozdrawiam
Barbara Wicher

odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 807