Proceeding: ZP.201/2020 Wdrożenie e-usług w Gminie Węgorzewo w ramach realizowanego projektu pt. Zastosowanie telemetrii i inteligentnych e-usług dla mieszkańców Gminy Węgorzewo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Magda Zubrycka
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Węgorzewie
Deadlines:
Posted : 01-07-2020 15:06:00
Placing offers: 07-08-2020 12:00:00
Opening offers : 07-08-2020 12:30:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Ogłoszenie o zamówieniu - Wdrożenie e-usług w Gminie Węgorzewo w ramach realizowanego projektu pt. Zastosowanie telemetrii i inteligentnych e-usług dla mieszkańców Gminy Węgorzewo" PL
Utworzone : 26/06/2020 02:08      Wysłane : 26/06/2020 02:29
Status : Opublikowane: 01/07/2020
Oficjalny tytuł : PL-Węgorzewo: Usługi instalowania urządzeń do mierzenia, kontroli, badania i nawigacji
Numer ogłoszenia w Dz.U. : 2020/S 125-306525
Zamówienia w tym ogłoszeniu:
0. Wdrożenie e-usług w Gminie Węgorzewo w ramach realizowanego projektu pt. Zastosowanie telemetrii i inteligentnych e-usług dla mieszkańców Gminy Węgorzewo"

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
1.ZUK - 2020.04.27 - siwz_eWego.2.pdf pdf 408.85 2020-07-01 15:06:00 Proceeding
2.ZUK - 2020.04.27 - siwz_eWego_OPZ.pdf pdf 252.1 2020-07-01 15:06:00 Proceeding
2.ZUK - 2020.04.27 - siwz_eWego_OPZ_ebok.pdf pdf 139.32 2020-07-01 15:06:00 Proceeding
2.ZUK - 2020.04.27 - siwz_eWego_OPZ_euslugi.pdf pdf 215.48 2020-07-01 15:06:00 Proceeding
2.ZUK - 2020.04.27 - siwz_eWego_OPZ_komp.pdf pdf 176.27 2020-07-01 15:06:00 Proceeding
2.ZUK - 2020.04.27 - siwz_eWego_OPZ_moduly.pdf pdf 140.66 2020-07-01 15:06:00 Proceeding
2.ZUK - 2020.04.27 - siwz_eWego_OPZ_system.pdf pdf 145.04 2020-07-01 15:06:00 Proceeding
2.ZUK - 2020.04.27 - siwz_eWego_OPZ_wodomierze.pdf pdf 147.68 2020-07-01 15:06:00 Proceeding
4.ZUK - 2020.04.27 - Formularz cenowy.pdf pdf 235.19 2020-07-01 15:06:00 Proceeding
3.ZUK - 2020.04.27 - Formularz oferty.pdf pdf 197.75 2020-07-01 15:06:00 Proceeding
5.ZUK - 2020.04.27 - Wykaz osób_MZ.pdf pdf 185.16 2020-07-01 15:06:00 Proceeding
6.ZUK - 2020.04.27 - Wykaz zamówień.pdf pdf 167.9 2020-07-01 15:06:00 Proceeding
7.ZUK - 2020.04.27 - siwz_eWego_umowa_MZ.pdf pdf 267.42 2020-07-01 15:06:00 Proceeding
8.ZUK - 2020.04.27 - Grupa kapitałowa.pdf pdf 195.02 2020-07-01 15:06:00 Proceeding
10.ZUK - 2020.04.27 - JEDZ.pdf pdf 86.99 2020-07-01 15:06:00 Proceeding
11.ZUK - 2020.04.27 - Oświadczenie_RODO.pdf pdf 118.76 2020-07-01 15:06:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu ZUK Węgorzewo.pdf pdf 181.94 2020-07-01 15:06:00 Proceeding
Odpowidzi na pytania Wykonawców.pdf pdf 544.33 2020-07-10 13:50:46 Proceeding
9.ZUK - 2020.04.27 - Formularz wymagań funkcjonalnych.pdf pdf 187.68 2020-07-21 21:56:15 Proceeding
3.ZUK - 2020.04.27 - Formularz oferty.docx docx 119.87 2020-07-21 22:46:23 Proceeding
4.ZUK - 2020.04.27 - Formularz cenowy.docx docx 116.9 2020-07-21 22:46:40 Proceeding
5.ZUK - 2020.04.27 - Wykaz osób_MZ.docx docx 108.79 2020-07-21 22:46:53 Proceeding
6.ZUK - 2020.04.27 - Wykaz zamówień.docx docx 117.72 2020-07-21 22:47:04 Proceeding
8.ZUK - 2020.04.27 - Grupa kapitałowa.docx docx 114.8 2020-07-21 22:47:16 Proceeding
9.ZUK - 2020.04.27 - Formularz wymagań funkcjonalnych.docx docx 112.82 2020-07-21 22:47:30 Proceeding
11.ZUK - 2020.04.27 - Oświadczenie_RODO.docx docx 17.64 2020-07-21 22:47:39 Proceeding
Odpowiedzi na pytania Wykonawców II.pdf pdf 2142.87 2020-07-24 13:58:07 Proceeding
Odpowiedzi na pytania Wykonawców II.pdf pdf 2142.87 2020-07-24 14:02:32 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 233.42 2020-08-07 13:34:25 Public message
Ocena ofert.pdf pdf 236.93 2020-08-26 11:11:02 Public message
Wezwanie do przedłuzenia terminu.pdf pdf 353.59 2020-09-29 11:57:38 Public message
zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 202.45 2020-10-16 14:20:32 Public message
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 109.88 2021-01-21 08:26:08 Public message

Announcements

2021-01-21 08:26 Magda Zubrycka Zamawiający w załączeniu przekazuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ogłoszenie o udziele [...].pdf

2020-10-16 14:20 Magda Zubrycka Zamawiający w załączeniu przekazuje zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2020-09-29 11:57 Magda Zubrycka Zamawiający w załączeniu przekazuje treść wezwania o przedłużenie terminu związania z ofertą, zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wezwanie do przedłuz [...].pdf

2020-08-26 11:11 Magda Zubrycka Zamawiający w załączeniu przedstawia ocenę ofert , zgodnie z procedurą określoną w art. 24 aa ustawy Pzp

Ocena ofert.pdf

2020-08-07 13:34 Arkadiusz Faj Zamawiający w załączeniu podaje informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-08-05 12:58 Magda Zubrycka Otwarcie ofert w sytuacji zagrożenia epidemicznego. W związku z zaistniałą sytuacją i utrzymywaniem się stanu epidemicznego informuję, że Wykonawcy będą mogli uczestniczyć w sesji otwarcia ofert poprzez transmisję online. Transmisja z sesji otwarcia ofert przetargu nieograniczonego dostępna będzie w piątek 07.08.2020r. o godz. 12:30 na stronie internetowej ZUK Węgorzewo pod linkiem
Link kanał ZUK Węgorzewo Sp. z o.o.: https://www.youtube.com/channel/UCR4UcNJtOhJSYhOr9JCO0jQ
Link do otwarcia ofert: https://youtu.be/TpBLqk5MweM

W ocenie UZP transmisja on-line z otwarcia ofert w zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemicznego w sposób wystarczający realizuje zasadę o której mowa w art. 86 ust. 2 Pzp. Przepis ten stanowi, że otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. Tym samym brak możliwości fizycznej obecności zainteresowanych osób przy otwarciu ofert z jednoczesnym zapewnieniem transmisji online i podaniu uprzedniej informacji o transmisji - nie będzie stanowić naruszenia przepisów ustawy Pzp.
2020-08-05 11:55 Magda Zubrycka The message was withdrawn by the Buyer.
2020-07-24 14:02 Magda Zubrycka Zamawiający udostępnił odpowiedzi na pytania Wykonawców. Treść odpowiedzi stanowi również załącznik do wiadomości i komunikatu.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2020-07-21 22:52 Magda Zubrycka Zamawiający udostępnił wersję edytowalną załączników : Formularz oferty, Formularz cenowy, Wykaz osób, Wykaz zamówień́, Grupa kapitałowa, Oświadczenie_RODO, Formularz wymagań funkcjonalnych

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1286