Proceeding: Śrubunki, uszczelki

Deadlines:
Posted : 25-06-2020 14:10:00
Placing offers: 30-06-2020 07:09:00
Opening offers : -
Tryb:
Kind: Supply

Requirements and specifications

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku zaprasza wszystkich solidnych Wykonawców do składania ofert .

1.    Podana przez Wykonawcę cena za realizację zamówienia musi zawierać wszystkie dodatkowe koszty realizacji zamówienia, tzn., że Zamawiający nie ponosi żadnych innych kosztów związanych z realizacją zamówienia, np. kosztów dostawy.

2.    Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt transportu / przesyłki leżą po stronie Wykonawcy.

3.    Wykonawca gwarantuje, że produkt jest nowy, fabrycznie zapakowany i wolny od wad.

4.    W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem zamieszczonym na platformie zakupowej Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu towaru na koszt Wykonawcy.

5.    Termin płatności na rzecz Wykonawcy wynosi 30 dni od daty realizacji zamówienia oraz otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

6.    Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty.

7.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowego realizowania zamówienia.

8.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie (nawet po dokonaniu wyboru ofert) bez podania przyczyny i powiadomienia lub zakończenia postępowania bez wybrania oferenta.

9.    Złożenie oferty przez Wykonawcę jest jednoznaczne z akceptacją warunków określonych w zaproszeniu oraz umowie.

10.    Wykonawca, który niejednokrotnie nie wywiązał się z oferty ( terminowość dostaw, zgodność faktury z zamówieniem itp.) nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu.

Ponadto informujemy, że Wykonawca, który złoży ofertę za pośrednictwem platformy Open Nexus zostanie zaproszony do przyszłych postępowań na podobny asortyment.W przypadku pytań o charakterze technicznym związanych z platformą, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta Open Nexus pod numerem 61 679 19 00.

Attachments

There are no attachments for proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Uszczelka wodomierzowa dn 15 - 1000 pc. - (0)
2 Uszczelka wodomierzowa dn 20 - 1000 pc. - (0)
3 Redukcja wodomierzowa 20/15 na gwint 3/4 - 200 pc. - (0)
4 Przedłużka L60 na gwint 3/4 - 50 pc. - (0)
5 Przedłużka L30 na gwint 3/4 - 50 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5480 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
4 Termin realizacji - 4 dni od daty złożenia zamówienia (0)
Unlock the form

The number of page views: 271