Proceeding: Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa systemów informacyjnych

Deadlines:
Posted : 25-06-2020 11:21:00
Placing offers: 29-06-2020 12:00:00
Opening offers : 29-06-2020 12:05:00
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1843 z późniejszymi zmianami), na podstawie: art. 4 pkt 8 przedmiotowej ustawy.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru Wykonawcy oraz unieważnienia postępowania bez podawania uzasadnienia.

Zamawiający wymaga:

- spełnienia przez Wykonawcę warunków opisanych w Rozdziale I ust. 3 zaproszenia do złożenia oferty.

- warunki płatności: 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury;

- termin realizacji: do 31.07.2020 r.

- dodatkowe koszty: po stronie Wykonawcy;

W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego",

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
zalacznik_nr_2_do_zaproszenia_do_zlozenia_oferty - WYKAZ_CERTYFIKATOW.pdf pdf 170.32 2020-06-25 11:21:00 Proceeding
zalacznik_nr_1_do_zaproszenia_do_zlozenia_oferty - WZÓR_UMOWY.pdf pdf 327.64 2020-06-25 11:21:00 Proceeding
zaproszenie_do_zlozenia_oferty_audyt_BSI-sig.pdf pdf 470.67 2020-06-25 11:21:00 Proceeding
2020 07 01 informacja o wyborze oferty-sig.pdf pdf 428.48 2020-07-01 12:11:57 Public message
zestawienie ofert audyt.pdf pdf 220.62 2020-06-30 08:37:27 Public message
pytania_i_odpowiedzi_25_06_2020.pdf pdf 203.44 2020-06-25 15:28:14 Public message
pytania_i_odpowiedzi_29_06_2020.pdf pdf 261.04 2020-06-29 09:48:40 Public message
zalacznik_nr_1_do_zaproszenia_do_zlozenia_oferty - WZÓR_UMOWY_zmiana.pdf pdf 314.68 2020-06-25 12:55:29 Public message
pytania_i_odpowiedzi_26_06_2020.pdf pdf 225.05 2020-06-26 11:04:33 Public message

Announcements

2020-07-01 12:11 Robert Chorążewski Szanowni Państwo, dziękujemy za złożenie ofert. W załączniku informacja o wyborze oferty.

2020 07 01 informacj [...].pdf

2020-06-30 08:37 Robert Chorążewski Zestawienie złożonych ofert

zestawienie ofert au [...].pdf

2020-06-29 09:48 Robert Chorążewski W załączniku pytanie Wykonawcy i odpowiedż Zamawiającego udzielone 29.06.2020 r..

pytania_i_odpowiedzi [...].pdf

2020-06-26 11:04 Robert Chorążewski W załączniku pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego udzielone 26.06.2020 r..

pytania_i_odpowiedzi [...].pdf

2020-06-25 15:28 Robert Chorążewski W załączniku pytania Wykonawców zadane w dniu 25.06.2020 r. i odpowiedzi Zamawiającego.

pytania_i_odpowiedzi [...].pdf

2020-06-25 12:55 Sylwia Marciniak Szanowni Państwo,
Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty. Zmiana polega na dodaniu brakującego załącznika nr 3 do wzoru umowy. W załączeniu przekazuję zmieniony załącznik nr 1.

zalacznik_nr_1_do_za [...].pdf

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Audyt - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4671 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - do 31 lipca 2020 r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Warunki udziału w postępowaniu - Wykonawca musi spełniać wszystkie warunki opisane w Rozdziale I ust. 3 zaproszenia do złożenia oferty. Proszę potwierdzić wpisując "Spełniam wszystkie warunki udziału w postępowaniu" (0)
Unlock the form

The number of page views - 373