Proceeding: Kontrola jednoroczna stanu technicznego budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Świdnicy

Anna Duda
Starostwo Powiatowe w Świdnicy Department: I Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy
Deadlines:
Posted : 15-06-2020 11:09:00
Placing offers: 30-06-2020 08:00:00
Opening offers : 30-06-2020 08:05:00
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Service

Requirements and specifications

Zlecimy wykonanie jednorocznego przeglądu technicznego budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Świdnicy przy ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej 30, firmie, która posiada do tego niezbędne uprawnienia. Oczekujemy wystawienia protokołu, który będzie zawierał ocenę stanu technicznego budynku szkoły oraz auli widowiskowej.

Prosimy o przesłanie kopii aktualnych uprawnień do przeprowadzania tego typu przeglądów.

Termin przeglądu 27.08.2020r. Kontakt telefoniczny  ILO Świdnica 74 8582946 lub 74 8582950

Uwaga: Dyrektor szkoły zastrzega sobie prawo bez podania przyczyny do zamknięcia zapytania ofertowego bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz unieważnienia zapytania ofertowego. Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.


Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel 748582946 lub  748582950………..........  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

There are no attachments for proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Kontrola jednoroczna stanu technicznego budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy Kontrola jednoroczna stanu technicznego budynku. Wykonanie przez firmę z odpowiednimi kwalifikacjami. Data przeglądu 27.08.2020r 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4843 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - ... dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 360