Hide menu

Proceeding: 538109-N-2020 Wykonanie kompleksowych robót budowlanych związanych z wymianą źródła ciepła do zasilania obiektów Zespołu Szkół Branżowych w Tczewie w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego”

Barbara Petka
Powiat Tczewski
Deadlines:
Published : 18-05-2020 11:47:00
Placing offers: 01-06-2020 10:00:00
Procedure: Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Ofertę oraz wszelkie oświadczenia i dokumenty składane w postępowaniu Wykonawca dostarcza do siedziby Zamawiającego w formie pisemnej.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 3373.31 2020-05-18 11:47:00 Proceeding
SIWZ (7) załączniki edytowalne.doc doc 2351.5 2020-05-18 11:47:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 19928.74 2020-05-18 11:47:00 Proceeding
Załącznik nr 4 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY.zip zip 3402.54 2020-05-18 11:47:00 Proceeding
Załącznik nr 5 DOKUMENTACJA.zip zip 10902.41 2020-05-18 11:47:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania (7).pdf pdf 835.33 2020-05-20 12:26:56 Public message
informacja z otwarcia ofert (7).pdf pdf 342 2020-06-01 11:38:50 Public message
Informacja o wyborze oferty (7).pdf pdf 490.68 2020-06-25 13:38:07 Public message

Announcements

2020-06-25 13:38 Aleksandra Dering W załączeniu przekazujemy informację o wyborze oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2020-06-01 11:38 Barbara Petka W załączeniu przekazujemy informację z otwarcia ofert.

informacja z otwarc [...].pdf

2020-06-01 08:18 Barbara Petka Informujemy, że w związku z działaniami prewencyjnymi zapobiegającymi rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 publiczne otwarcie ofert w niniejszym postępowaniu odbędzie się jedynie poprzez udostępnianie transmisji „na żywo” w Internecie pod adresem https://przetargi.powiat.tczew.pl/transmisja-na-zywo-z-otwarcia-ofert-przetargowych/transmisja-przetargow.html .
Rozpoczęcie transmisji 1 czerwca 2020 r. o godz. 10:30
2020-05-20 12:26 Barbara Petka W załączeniu przekazujemy odpowiedzi na pytania Wykonawcy.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

The number of page views: 491