Proceeding: D/13/2020 D/13/2020 Zakup oprogramowania, licencji i urządzeń wielofunkcyjnych w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego”

Zamówienia Publiczne UO
Uniwersytet Opolski
Deadlines:
Posted : 05-05-2020 15:12:00
Placing offers: 19-05-2020 10:00:00
Opening offers : 19-05-2020 10:30:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
D-13-2020 SIWZ wraz z załącznikami.zip zip 1084.42 2020-05-05 15:12:00 Proceeding
D-13-2020 Wybór najkorzystniejszej oferty w części nr 4.pdf pdf 632.23 2020-07-02 14:44:49 Public message
D-13-2020 Wybór najkorzystniejszej oferty w części nr 3.pdf pdf 631.88 2020-06-30 09:29:12 Public message
D-13-2020 część nr 3 UNIEWAŻNIENIE czynności wyboru najkorzystniejszej oferty i odrzucenie oferty nr 7.pdf pdf 622.01 2020-06-23 13:52:36 Public message
D-13-2020 Odrzucenie Oferty nr 7 w części 4 Wykonawcy Innovation In Technology.pdf pdf 609.42 2020-06-19 15:16:11 Public message
D-13-2020 Odrzucenie Oferty nr 3 w części 3 i 4 Wykonawcy MS-IT.pdf pdf 612.04 2020-06-19 15:15:01 Public message
D-13-2020 Wybór najkorzystniejszej oferty w części nr 3.pdf pdf 629.84 2020-06-16 15:25:58 Public message
D-13-2020 Unieważnienie postepowania w części nr 1 i 2.pdf pdf 611.75 2020-06-15 15:05:13 Public message
D-13-2020 Odrzucenie Oferty nr 9 Wykonawcy A P N Promise w cz 3.pdf pdf 617.97 2020-06-08 09:57:30 Public message
D-13-2020 Wybór najkorzystniejszej oferty w części nr 5.pdf pdf 621.77 2020-06-05 09:54:19 Public message
D-13-2020 Odrzucenie Oferty nr 4 Wykonawcy Onex Group Jakub Hryciuk.pdf pdf 613.51 2020-05-25 14:58:11 Public message
D-13-2020 03. Protokół z otwarcia ofert.pdf pdf 645.1 2020-05-19 14:19:45 Public message
D-13-2020 Pismo pytania i odpowiedzi nr 3.pdf pdf 609.32 2020-05-15 14:59:33 Public message
D-13-2020 Zmiana terminu składania ofert-skorygowane.zip zip 775.92 2020-05-15 11:24:24 Public message
D-13-2020 Zmiana terminu składania ofert.zip zip 585.31 2020-05-15 09:40:43 Public message
D-13-2020 Pytania i odpowiedzi nr 2.zip zip 988.7 2020-05-12 15:19:55 Public message
D-13-2020 Pytania i odpowiedzi nr 1.pdf pdf 605.98 2020-05-07 14:24:27 Public message

Announcements

2020-07-02 14:44 Zamówienia Publiczne UO Wybór najkorzystniejszej oferty w części nr 4

D-13-2020 Wybór najk [...].pdf

2020-06-30 09:29 Zamówienia Publiczne UO Wybór najkorzystniejszej oferty w części nr 3

D-13-2020 Wybór najk [...].pdf

2020-06-23 13:52 Zamówienia Publiczne UO część nr 3 UNIEWAŻNIENIE czynności wyboru najkorzystniejszej oferty i odrzucenie oferty nr 7

D-13-2020 część nr 3 [...].pdf

2020-06-19 15:16 Zamówienia Publiczne UO Odrzucenie Oferty nr 7 w części 4 Wykonawcy Innovation In Technology

D-13-2020 Odrzucenie [...].pdf

2020-06-19 15:15 Zamówienia Publiczne UO Odrzucenie Oferty nr 3 w części 3 i 4 Wykonawcy MS-IT

D-13-2020 Odrzucenie [...].pdf

2020-06-16 15:25 Zamówienia Publiczne UO Wybór najkorzystniejszej oferty w części nr 3.

D-13-2020 Wybór najk [...].pdf

2020-06-15 15:05 Zamówienia Publiczne UO Unieważnienie postępowania w części nr 1 i 2.

D-13-2020 Unieważnie [...].pdf

2020-06-08 09:57 Zamówienia Publiczne UO Odrzucenie oferty nr 9 Wykonawcy A.P.N. Promise S.A. w części nr 3.

D-13-2020 Odrzucenie [...].pdf

2020-06-05 09:54 Zamówienia Publiczne UO Wybór najkorzystniejszej oferty w części nr 5

D-13-2020 Wybór najk [...].pdf

2020-05-25 14:58 Zamówienia Publiczne UO Odrzucenie Oferty nr 4 Wykonawcy Onex Group Jakub Hryciuk

D-13-2020 Odrzucenie [...].pdf

2020-05-19 14:19 Zamówienia Publiczne UO D-13-2020 Protokół z otwarcia ofert

D-13-2020 03. Protok [...].pdf

2020-05-15 14:59 Zamówienia Publiczne UO Pytania i odpowiedzi nr 3.

D-13-2020 Pismo pyta [...].pdf

2020-05-15 11:24 Zamówienia Publiczne UO D-13-2020 Zmiana terminu składania ofert-skorygowane

D-13-2020 Zmiana ter [...].zip

2020-05-15 09:40 Zamówienia Publiczne UO Zmiana terminu składania ofert

D-13-2020 Zmiana ter [...].zip

2020-05-12 15:19 Zamówienia Publiczne UO D-13-2020 Pytania i odpowiedzi nr 2

D-13-2020 Pytania i [...].zip

2020-05-07 14:24 Zamówienia Publiczne UO Pytania i odpowiedzi nr 1

D-13-2020 Pytania i [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 1018