Proceeding: 2020.05.ZP Sukcesywne dostawy części i akcesoriów do sprzętów medycznych przez 24 miesiące

Magdalena Optacy
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie Department: Dział Techniczny
Deadlines:
Posted : 22-04-2020 14:08:00
Placing offers: 12-05-2020 10:30:00
Opening offers : 12-05-2020 11:00:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
2020.05.ZP załącznik nr 5 - wzór umowy.pdf pdf 425.77 2020-04-22 14:08:00 Proceeding
2020.05.ZP załącznik nr 4 - wykaz dostaw.docx docx 31.23 2020-04-22 14:08:00 Proceeding
2020.05.ZP załącznik nr 3 - oświadczenie o grupie kapitałowej.docx docx 16.86 2020-04-22 14:08:00 Proceeding
2020.05.ZP załącznik nr 2 - oświadczenie wstępne.docx docx 27.87 2020-04-22 14:08:00 Proceeding
2020.05.ZP załącznik nr 1A - formularz cen jednostkowych.xlsx xlsx 12.55 2020-04-22 14:08:00 Proceeding
2020.05.ZP załącznik nr 1 - wzór oferty.docx docx 27.96 2020-04-22 14:08:00 Proceeding
2020.05.ZP SIWZ.pdf pdf 878.76 2020-04-22 14:08:00 Proceeding
2020.05.ZP ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 167.91 2020-04-22 14:08:00 Proceeding
2020.05.ZP wybór oferty część II.pdf pdf 325.87 2020-06-23 11:40:38 Public message
2020.05.ZP wybór oferty część I.pdf pdf 623.47 2020-06-08 13:56:36 Public message
2020.05.ZP 86u5.pdf pdf 217.3 2020-05-12 14:10:41 Public message
2020.05.ZP wyjaśnienia.pdf pdf 420.68 2020-04-30 13:28:05 Public message
2020.05.ZP ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 97.83 2020-04-30 13:26:35 Public message
2020.05.ZP SIWZ po zmianach.pdf pdf 882.18 2020-04-30 13:26:35 Public message
2020.05.ZP załącznik nr 1 - wzór oferty po zmianach.docx docx 28.57 2020-04-30 13:26:35 Public message
2020.05.ZP załącznik nr 1A - formularz cen jednostkowych.xlsx xlsx 12.34 2020-04-30 13:26:35 Public message
2020.05.ZP załącznik nr 1B - formularz cen jednostkowych CZĘŚĆ II.xlsx xlsx 9.87 2020-04-30 13:26:35 Public message

Announcements

2020-06-23 11:40 Magdalena Optacy Niniejszym Zamawiający przekazuje dokument wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie części II zamówienia.

2020.05.ZP wybór ofe [...].pdf

2020-06-08 13:56 Magdalena Optacy Niniejszym Zamawiający przekazuje dokument wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie części I zamówienia.

2020.05.ZP wybór ofe [...].pdf

2020-05-12 14:10 Magdalena Optacy Niniejszym Zamawiający przekazuje informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 pzp.

2020.05.ZP 86u5.pdf

2020-05-12 10:41 Magdalena Optacy Link do otwarcia ofert:
Topic: otwarcie ofert
Time: May 12, 2020 11:00 AM Warsaw

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/83996603668?pwd=ekpMRmZJM0RienZOeGhCRU9GK3pXQT09

Meeting ID: 839 9660 3668
Password: 4yembJ
2020-05-05 14:20 Magdalena Optacy Szanowni Państwo! Z uwagi na sytuację zdrowotną panującą w naszym kraju, WSPR będzie realizowała obowiązek zapewnienia jawności otwarcia ofert przy pomocy narzędzi informatycznych tj. aplikacji TEAMS oraz ZOOM. W dniu wyznaczonym jako termin składania oraz otwarcia ofert, w komunikacie publicznym, zostanie przekazany link do strony, za pomocą której będzie można uczestniczyć w otwarciu ofert. Korzystanie z aplikacji nie wymaga pobierania ani instalowania jakichkolwiek programów czy aplikacji.
2020-04-30 13:28 Magdalena Optacy wyjaśnienia

2020.05.ZP wyjaśnien [...].pdf

2020-04-30 13:26 Magdalena Optacy Zamawiający przekazuje odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ oraz dokumenty po zmianach.

2020.05.ZP ogłoszeni [...].pdf

2020.05.ZP SIWZ po z [...].pdf

2020.05.ZP załącznik [...].docx

2020.05.ZP załącznik [...].xlsx

2020.05.ZP załącznik [...].xlsx

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 697