Proceeding: UZP/PN/TM/1/2020 Sukcesywne dostawy oleju napędowego dla PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Chorzowska 150

Dział Zaopatrzenia
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Gliwicach Department: TM
Deadlines:
Published : 10-04-2020 10:26:00
Placing offers : 25-05-2020 10:30:00
Offers opening : 25-05-2020 11:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie Dz.U. Unii Europejskiej_PL-Gliwice Olej napędowy.pdf pdf 139.26 2020-04-10 10:26:00 Proceeding
SIWZ olej napędowy_04_2020.pdf pdf 1081.26 2020-04-10 10:26:00 Proceeding
2020_04_07 FORMULARZ OFERTOWY_ON.docx docx 81.57 2020-04-10 10:26:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania Wykonawców od nr 1 do nr 33.pdf pdf 699.8 2020-04-29 09:44:24 Public message
Zmiany do SIWZ od nr 1 do nr 7.pdf pdf 511.13 2020-04-29 09:45:09 Public message
Wzór dokumentu Doświadczenie zawodowe.docx docx 14.15 2020-04-29 09:45:58 Public message
2020_05_21 odpowiedź_34.pdf pdf 721.39 2020-05-21 10:40:09 Public message
Załącznik C Formularza ofertowego - parametry ON.docx docx 37.07 2020-05-21 10:41:28 Public message
Załącznik B Formularza ofertowego - cena.docx docx 36.48 2020-05-21 10:41:28 Public message
Załącznik A Formularza ofertowego - JEDZ.docx docx 58 2020-05-21 10:41:28 Public message
Formularz ofertowy.docx docx 38.59 2020-05-21 10:41:28 Public message
Informacja z otwarcia ofert_dostawy oleju napędowego_2020.pdf pdf 655.74 2020-05-26 12:58:55 Public message
Rozstrzygnięcie postępowania_ON_2020.pdf pdf 493.2 2020-06-10 09:38:25 Public message

Announcements

2020-06-10 09:38 Dział Zaopatrzenia W załączeniu pismo w sprawie rozstrzygnięcia postępowania na "Sukcesywne dostawy oleju napędowego dla PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach" - nr sprawy UZP/PN/TM/1/2020

Rozstrzygnięcie post [...].pdf

2020-05-26 12:58 Dział Zaopatrzenia Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-05-21 10:41 Dział Zaopatrzenia Załączniki do pisma - Odpowiedź nr 34

Załącznik C Formular [...].docx

Załącznik B Formular [...].docx

Załącznik A Formular [...].docx

Formularz ofertowy.d [...].docx

2020-05-21 10:40 Dział Zaopatrzenia Odpowiedź do Wykonawców nr 34

2020_05_21 odpowiedź [...].pdf

2020-04-29 09:45 Patrycja Gałuszka Wzór dokumentu „Doświadczenie zawodowe”

Wzór dokumentu Doświ [...].docx

2020-04-29 09:45 Patrycja Gałuszka Zmiany do SIWZ od nr 1 do nr 7

Zmiany do SIWZ od nr [...].pdf

2020-04-29 09:44 Patrycja Gałuszka Odpowiedzi na pytania Wykonawców od nr 1 do nr 33

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 962