Proceeding: 1/PEC/2020 Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku użyteczności publicznej przy ul. Partyzantów 9 w Końskich.

Deadlines:
Posted : 09-04-2020 14:58:00
Placing offers: 24-04-2020 12:00:00
Opening offers : 24-04-2020 12:05:00
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo


Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Końskich Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w   postępowaniu: 
Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku użyteczności publicznej przy ul. Partyzantów 9 w Końskich.

Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych dla tego postępowania!

Postępowanie prowadzone jest na zasadzie wyboru ofert w procedurze odwróconej polegającej na:

·         złożeniu oferty elektronicznej poprzez wypełnienie formularza na platformie zakupowej OPEN NEXUS oraz załączenie skanów dokumentów wskazanych w SIWZ. 

·         po wyborze najkorzystniejszej oferty nastąpi sprawdzenie warunków udziału na podstawie dostarczonej w formie pisemnej oferty wraz z dokumentami sporządzonymi zgodnie SIWZ.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Zamawiającego. Zamówienie niniejsze nie jest zamówieniem publicznym  w rozumieniu ustawy  Prawo zamówień publicznych gdyż jego wartość  nie przekracza  kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W niniejszym postępowaniu nie przysługują środki ochrony prawnej.

Pytanie nr 1:

W związku z zainteresowaniem powyższym przetargiem zwracam się z prośbą o wyjaśnienie zakresu ciepłociągu do realizacji. W załączonej dokumentacji technicznej jest błąd i niezgodność pomiędzy mapą a schematem montażowym. Na mapie jest inny przebieg ciepłociągu niż na schemacie montażowym. Proszę o wyjaśnienie tej kwestii. Proszę również o informację, co oznaczają zaznaczone na żółto elementy w zestawieniu materiałów.

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1) w p. 1 jest podane miejsce przyłączenia przyłącza cieplnego do sieci cieplnej tj. „Istniejący rurociąg 2 x DN80 w kanale cieplnym wykonanym z łupin żelbetowych z płytą denną, włazem żeliwnym o rzędnych wysokościowych 247,42 wraz z zaprojektowaną komorą włączeniową na działce o nr. ewidencyjnym 5182/7”. W p. 2 jest podane miejsce zakończenia przyłącza cieplnego tj. „Wybudowany rurociąg przyłącza z rur preizolowanych 2 x DN 65/140 ułożony na działce o nr. ewid. 5192/2 w odległości 2,5m od granicy z działką o nr. ewid. 5182/7”.

Na rys. nr.1 „Projekt zagospodarowania trasy przyłącza” w oznaczeniach jest podany rurociąg 2 x DN80/160,     2 x DN 65/140 – projektowane przyłącze ciepłownicze po nowej trasie. Następnie jest podane oznaczenie           c 133/106 30.08.2016 – projektowane przyłącze ciepłownicze rury preizolowane 2 x DN 80/160.

Przyłącze ciepłownicze należy wykonać po trasie przedstawionej na rys. nr.1. „Projekt zagospodarowania trasy przyłącza” tj. od miejsca przyłączenia i zakończenia jw.

Pozostała część przyłącza ciepłowniczego 2 x DN 65/140 od miejsca zakończenia  do wymiennikowni ciepła w budynku przy ul. Partyzantów 9 jest poza opracowaniem i będzie wykonana przez innego Wykonawcę.

Reasumując mapa i schemat montażowy są zgodne.

Zaznaczone na żółto elementy w wykazie podstawowych materiałów i armatury były uzupełniane i obowiązują.

 

W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość"  lub w awaryjnych sytuacjach na skrzynkę e-mail  zec.konskie@pro.onet.pl

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
SIWZ_i_Zalaczniki.zip zip 1368.72 2020-04-09 14:58:00 Proceeding
Dokumentacja_techniczna.zip zip 15298.44 2020-04-09 14:58:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku użyteczności publicznej przy ul. Partyzantów 9 w Końskich - 1 pc. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Końskich Sp. z o.o.
Armii Krajowej 5
26-200, Końskie
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4072 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Termin wykonania do 15.09.2020r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views - 364