Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 527363-N-2020 11/ZP/2020. Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych, środków dezynfekcyjnych do Apteki Szpitalnej.

Deadlines:
Published : 27-03-2020 11:17:00
Placing offers : 07-04-2020 08:00:00
Offers opening : 07-04-2020 09:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.

Link do ogłoszenia o zamówieniu. Ściągnij plik z linku https://platformazakupowa.pl/uploads/bzp/330878.pdf

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
11_ZP_2020_Formularz_cenowy_Załącznik_nr_2.xls xls 151.5 2020-03-27 11:17:00 Proceeding
11_ZP_2020_Ogłoszenie_Opublikowane.pdf pdf 169.26 2020-03-27 11:17:00 Proceeding
11_ZP_2020_SIWZ.docx docx 120.88 2020-03-27 11:17:00 Proceeding
11_ZP_2020_UMOWA_Załącznik nr 9.docx docx 36.01 2020-03-27 11:17:00 Proceeding
11_ZP_2020_Załącznik_nr_1, 4, 5, 6, 7, 8.doc doc 128 2020-03-27 11:17:00 Proceeding
11_ZP_2020_zapytanie i odp.pdf pdf 500.05 2020-04-02 12:15:03 Public message
11_ZP_2020_UMOWA_Załącznik nr 9_ZMIANA_1.docx docx 36.88 2020-04-02 12:15:03 Public message
11_ZP_2020_SIWZ_ZMIANA_1.docx docx 121.2 2020-04-02 12:15:03 Public message
11_ZP_2020_Ogłoszenie_ZMIANA_1.pdf pdf 74.92 2020-04-02 12:15:54 Public message
11_ZP_2020_Zbiorcze zestawienie otwartych ofert.pdf pdf 176.84 2020-04-07 10:01:57 Public message
11_ZP_2020_Zbiorcze zestawienie otwartych ofert_PO_KOREKTACH.pdf pdf 521.41 2020-04-09 11:42:51 Public message
11_ZP_2020_unieważnienie.pdf pdf 444.31 2020-04-14 14:23:41 Public message
11_ZP_2020_wynik_postępowania.pdf pdf 179.77 2020-04-23 09:37:49 Public message

Announcements

2020-04-23 09:37 Radosław Jabłoński Zamawiający zamieszcza wynik postępowania.

11_ZP_2020_wynik_pos [...].pdf

2020-04-14 14:23 Radosław Jabłoński Zamawiający publikuje informację o unieważnieniu postępowania przetargowego w zakresie Pakietów nr 1, 3, 4, 6.

11_ZP_2020_unieważni [...].pdf

2020-04-09 11:42 Radosław Jabłoński Zamawiający publikuje Zbiorcze zestawienie otwartych ofertach, po korektach oczywistych omyłek rachunkowych.

11_ZP_2020_Zbiorcze [...].pdf

2020-04-07 10:01 Radosław Jabłoński Zamawiający publikuje zbiorcze zestawienie otwartych ofert, wraz z podaniem kwot przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia.

11_ZP_2020_Zbiorcze [...].pdf

2020-04-02 12:15 Zamówienia Publiczne Zamawiający publikuje Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

11_ZP_2020_Ogłoszeni [...].pdf

2020-04-02 12:15 Zamówienia Publiczne Zamawiający publikuje zapytania i odpowiedzi na zadane pytania wraz ze zmienionymi dokumentami.

11_ZP_2020_zapytanie [...].pdf

11_ZP_2020_UMOWA_Zał [...].docx

11_ZP_2020_SIWZ_ZMIA [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1160