Proceeding: BZP.271.29.2020 „Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego”

Dorota Sierny
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Department: Biuro ds. zamówień publicznych
Deadlines:
Published : 26-03-2020 12:08:00
Placing offers : 21-04-2020 10:50:00
Offers opening : 21-04-2020 11:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 5 do SIWZ - OPZ.pdf pdf 966.62 2020-03-26 12:08:00 Proceeding
załączniki edytowalne.docx docx 83.72 2020-03-26 12:08:00 Proceeding
załącznik nr 2.doc doc 175 2020-03-26 12:08:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 390.95 2020-03-26 12:08:00 Proceeding
SIWZ - Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego.pdf pdf 1503.84 2020-03-26 12:08:00 Proceeding
pismo z dnia 03.04.2020.pdf pdf 534.31 2020-04-03 12:48:55 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 196.83 2020-04-03 12:48:55 Public message
NOWY załącznik nr 2.doc doc 175.5 2020-04-03 12:48:55 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 196.54 2020-04-10 12:14:46 Public message
NOWY załącznik nr 1 Formularz ofertowy edytowalny.docx docx 79.73 2020-04-10 12:14:46 Public message
10.04.2020NOWY załącznik nr 2 edytowalny.doc doc 180.5 2020-04-10 12:14:46 Public message
załącznik nr 2 do SIWZ.pdf pdf 3679.61 2020-04-10 12:14:46 Public message
Pismo z dnia 10.04.2020.pdf pdf 3439.38 2020-04-10 12:14:46 Public message
odpowiedzi na pytania z dn. 17.04.2020.pdf pdf 1017 2020-04-17 09:50:41 Public message
oświadczenie.docx docx 75.28 2020-04-21 12:30:04 Public message
Pismo z dnia 21.04.2020 Informacja z otwarcia.pdf pdf 555.32 2020-04-21 12:30:04 Public message
informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 240.35 2020-04-28 09:46:06 Public message
ogłoszenie o udzieleniu BZP.271.29.2020.pdf pdf 290.55 2020-05-29 12:45:47 Public message

Announcements

2020-05-29 12:45 Dorota Sierny W związku z opublikowaniem w dniu dzisiejszym ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych dot. przetargu pn. „Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego ” BZP.271.29.2020, przekazujemy w załączeniu przedmiotowe ogłoszenie

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem http://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/8a8fb9c9-10ff-4c2c-be44-e669b42aaa5e

ogłoszenie o udziele [...].pdf

2020-04-28 09:46 Dorota Sierny W związku z zatwierdzeniem propozycji komisji przetargowej w sprawie wyboru oferty najkorzystniejszej w załączeniu przekazuję "Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej" dla przedmiotowego postępowania.

informacja o wyborze [...].pdf

2020-04-21 12:30 Dorota Sierny W związku z otwarciem w dniu dzisiejszym ofert w przedmiotowym postępowaniu, w załączeniu przekazujemy skan pisma dotyczące informacji z części jawnej oraz oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej w wersji edytowalnej.

oświadczenie.docx

Pismo z dnia 21.04.2 [...].pdf

2020-04-21 09:06 Dorota Sierny Otwarcie przetargu odbędzie się poprzez transmisję online. Link do transmisji: https://youtu.be/qdI3MRJ-pZo
2020-04-17 09:50 Marta Sobczak W załączeniu przekazujemy skan pisma z dnia 17.04.2020 stanowiącego odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do przetargu

odpowiedzi na pytani [...].pdf

2020-04-10 12:14 Dorota Sierny W załączeniu przekazujemy skan pisma z dnia 10.04.2020 stanowiącego odpowiedzi na zapytania jakie wpłynęły do specyfikacji wraz z modyfikacją treść SIWZ, poprawione załączniki nr 1 i 2 do SIWZ w wersji edytowalnej i pdf oraz opublikowane na stronach Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu dzisiejszym ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dostępne pod adresem: //bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/300b23b2-68cf-4fc8-9a35-8091d5943f74
Zmianie ulega termin składania ofert: 21.04.2020 r. godz: 10:50 oraz termin otwarcia ofert: 21.04.2020 r. godz: 11:00

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

NOWY załącznik nr 1 [...].docx

10.04.2020NOWY załąc [...].doc

załącznik nr 2 do SI [...].pdf

Pismo z dnia 10.04.2 [...].pdf

2020-04-03 12:48 Dorota Sierny W związku z zapytaniem Wykonawcy oraz modyfikacją zapisów SIWZ w załączeniu przekazuję skan pisma z dnia 02.04.2020 oraz opublikowane na stronach Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu dzisiejszym ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dostępne pod adresem: http://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/f5240264-88c4-47ef-a9d0-6b240c76687a
Zmianie ulega termin składania ofert: 15.04.2020 r. godz: 10:50 oraz termin otwarcia ofert: 15.04.2020 r. godz: 11:00

pismo z dnia 03.04.2 [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

NOWY załącznik nr 2. [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 873