Proceeding: Montaż systemu klimatyzacji w Komisariacie Policji w Swarzędzu

Awatar Pracownika
Henryka Łuczka
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Department: Wydział Inwestycji i Remontów
Deadlines:
Posted : 24-03-2020 11:34:00
Placing offers: 26-03-2020 08:00:00
Opening offers : 26-03-2020 08:05:00
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Service

Requirements and specifications

Wymagania i specyfikacja

Wydział Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na montaż systemu klimatyzacji Multi Split 1-3 w Komisariacie Policji w Swarzędzu

Zakres prac:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- montaż instalacji chłodniczej

- montaż instalacji elektrycznej sterującej

- montaż instalacji elektrycznej zasilającej do rozdzielni elektrycznej (25 mb)

- montaż instalacji odprowadzenie skroplin z klimatyzatorów z przygotowaniem pod kolejne jednostki wewnętrzne

- montaż nowego klimatyzatora – jednostki wewnętrznej (parownika typ kasetonowy) o mocy 3,5 KW

- montaż agregatu zewnętrznego Multi na wysokości 7-8 m o mocy 8 KW

- podłączenie instalacji freonowej

- podłączenie instalacji elektrycznej sygnałowej

- podłączenie instalacji elektrycznej zasilającej oraz montaż zabezpieczenia prądowego w rozdzielni

- przeprowadzenie próby szczelności

- osuszenie instalacji

- włączenie zasilania i uruchomienie oraz sprawdzenie parametrów pracy

- instruktaż obsługi 


Wymagania Wystawiającego:

 • Zamówienia realizowane przez KWP w Poznaniu za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie przy wykorzystaniu strony internetowej www.platformazakupowa.pl..
 • KWP w Poznaniu nie rozpatruje ofert składanych w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
 • O ile nie wskazano inaczej, oferty składa się w cenie brutto
 • Termin realizacji zamówienia 15.04.2020 r.
 • Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów zawartych w treści ogłoszenia.
 • Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt transportu/ przesyłki leżą po stronie wykonawcy.
 • Płatność – przelew z odroczonym terminem płatności do 30 dni od wykonania usługi, dostarczenia towaru wraz z fakturą pod wskazany przez zamawiającego adres. Podstawę rozliczenia robót będzie stanowił zatwierdzony przez Zamawiającego protokół odbioru robót.
 • Wykonawca gwarantuje, że produkt jest nowy, fabrycznie zapakowany i wolny od wad
 • Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy
 • Zastrzegamy sobie prawo do częściowego realizowania zamówienia
 • Kryterium oceny najniższa cena, termin wykonania, wcześniejsza terminowa realizacja tego typu zleceń
 • Dostawca, który niejednokrotnie nie wywiązał się z oferty (terminowość dostaw, zgodność faktury z zamówieniem itp. Nie będzie brany pod uwagę  w postępowaniu
 • Do zamówienia nie ma zastosowanie art.8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

 

Załączniki do postępowania

Postępowanie nie posiada załączników

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilośćinformujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel………..........  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

 • tel. 22 101 02 02

 • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

There are no attachments for proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Montaż systemu klimatyzacji w Komisariacie Policji w Swarzędzu - 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4616 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - ... dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views - 153