Proceeding: INO.272.24.20 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami elektrycznymi i teletechnicznymi zadania pn.: „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny” w systemie zaprojektuj-wybuduj - INO.272.21.20

Katarzyna Ludwicka
Gmina Sitkówka-Nowiny
Deadlines:
Posted : 20-03-2020 16:33:00
Placing offers: 26-03-2020 10:00:00
Opening offers : 26-03-2020 10:05:00
Tryb:
Kind: Service

Requirements and specifications

W imieniu Gminy Sitkówka-Nowiny informujemy o postępowaniu wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na

pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami elektrycznymi i teletechnicznymi zadania pn.: „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny” w systemie zaprojektuj-wybuduj.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

Zamawiający wymaga:

- warunki płatności: 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury;

- termin realizacji: do 29.05.2020 r.

- dodatkowe koszty: po stronie Wykonawcy; 


W przypadku pytań:

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. (41) 347 50 84

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.   

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 2 do zaproszenia INO.272.24.20 - Wzór umowy.pdf pdf 189.27 2020-03-20 16:33:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 do zaproszenia INO.272.24.20 - formularz oferty cenowej.pdf pdf 178.74 2020-03-20 16:33:00 Proceeding
Zaproszenie INO.272.24.20.BES.pdf pdf 218.01 2020-03-20 16:33:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 do zaproszenia INO.272.24.20 - formularz oferty cenowej.pdf pdf 178.74 2020-03-20 16:33:00 Ordered object
Załącznik Nr 1 do zaproszenia INO.272.24.20 - formularz oferty cenowej.pdf pdf 178.74 2020-03-20 16:33:00 Criterium
Informacja o wyborze oferty Wszyscy.BES.pdf pdf 186.24 2020-03-26 16:02:36 Public message

Announcements

2020-03-26 16:02 Katarzyna Ludwicka Zamawiający informuje, że w postępowaniu INO.272.24.20 na: pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami elektrycznymi i teletechnicznymi zadania pn.: „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny” w systemie zaprojektuj-wybuduj została wybrana oferta firmy:

Zakład Obsługi Inwestycji Eko Inwest Krystyna Wiorek
ul. Wincentego Witosa 103B/47, 25-561 Kielce

Pismo informujące w załączeniu.

Informacja o wyborze [...].pdf

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Cena brutto Proszę podać cenę ryczałtową brutto za pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami elektrycznymi i teletechnicznymi zadania pn.: „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny” w systemie zaprojektuj-wybuduj.

Załącznik Nr 1 do za [...].pdf

1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4504 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value (Buyer requires the attachment of a file)

Załącznik Nr 1 do za [...].pdf

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views - 172