Proceeding: ZDW.N4.361.06.2020 Ułożenie cienkiej warstwy na zimno typu „Slurry Seal” z mieszanki mineralno-emulsyjnej na nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 541 Lubawa – Dobrzyń nad Wisłą odc. w m. Turza Wilcza, od km 112+400 do km 113+900, dł. 1,500 km

Agata Walenczykowska
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Department: ZDW w Bydgoszczy
Deadlines:
Posted : 10-03-2020 11:37:00
Placing offers: 26-03-2020 09:45:00
Tryb: Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków
Kind: Construction work

Requirements and specifications

  • PRZETARG NIEOGRANICZONY
  • zamówienie nie przekracza równowartości kwoty 5 350 000 € 
  • OFERTY należy składać w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego: Bydgoszcz, ul. Dworcowa 80 (SEKRETARIAT)
  • OTWARCIE OFERT: 26.03.2020 r. godz. 10:00 sala nr 17 I piętro

Announcements

2020-03-26 10:22 Sylwia Pietrzak W uprzednim komunikacie nastąpiła omyłka.
Było: Informacja z otwarcia ofert 26.02.2020 r.
Jest: Informacja z otwarcia ofert 26.03.2020 r.
2020-03-26 10:08 Sylwia Pietrzak Informacja z otwarcia ofert 26.02.2020 r.

przebieg przetargu 5 [...].pdf

2020-03-19 11:12 Agata Walenczykowska ODPOWIEDZI Z DNIA 19.03.2020 r.

541.pdf

The number of page views - 298

Send a message