Proceeding: WL.2370.1.2020 Dostawa 2 sztuk samochodu laboratorium dla wiodących grup radiacja-biologia

Deadlines:
Posted : 24-02-2020 10:00:00
Placing offers: 26-03-2020 09:45:00
Opening offers : 26-03-2020 10:30:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 3 do Umowy nr WL.docx docx 267.08 2020-02-24 10:00:00 Proceeding
Zal. nr 7.doc doc 50 2020-02-24 10:00:00 Proceeding
Zal. nr 6.doc doc 175 2020-02-24 10:00:00 Proceeding
Zal. nr 5.doc doc 184 2020-02-24 10:00:00 Proceeding
Zal. nr 4.doc doc 50.5 2020-02-24 10:00:00 Proceeding
Zal. nr 3.docx docx 60.29 2020-02-24 10:00:00 Proceeding
Zal. nr 2.doc doc 251 2020-02-24 10:00:00 Proceeding
Zal. nr 1.docx docx 208.58 2020-02-24 10:00:00 Proceeding
Harmonogram Zal. 4 do umowy.docx docx 42.02 2020-02-24 10:00:00 Proceeding
Informacja z DT o uwzglednionych zapisach w OPZ.pdf pdf 121 2020-02-24 10:00:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 1156.83 2020-02-24 10:00:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 151.56 2020-02-24 10:00:00 Proceeding
Ogłoszenie wyników postępowania.pdf pdf 66.85 2020-04-29 14:39:22 Public message
Informacja z otwarcia ofert (WL.2370.1.20.2020.pdf pdf 65.81 2020-03-27 08:50:03 Public message
Odpowiedź na pytania nr 4.pdf pdf 71.56 2020-03-18 11:44:00 Public message
Odpowiedź na pytania nr 3 (WL.2370.1.17.2020).pdf pdf 113.05 2020-03-12 14:25:15 Public message
Odpowiedź na pytania 2 WL. 2370.1.15.2020.pdf pdf 71.02 2020-03-09 12:33:38 Public message
Zmiana SIWZ - WL.2370.1.16.2020.pdf pdf 62.25 2020-03-09 12:33:38 Public message
Zal. nr 1 po zmianach.docx docx 208.72 2020-03-09 12:33:38 Public message
Odpowiedź na pytania WL.2370.1.14.2020.PDF PDF 68.24 2020-03-06 12:34:04 Public message

Announcements

2020-04-29 14:39 Piotr Strzelecki Ogłoszenie wyników postępowania pismo WL.2370.1.32.2020

Ogłoszenie wyników p [...].pdf

2020-03-27 08:50 Piotr Strzelecki Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-03-18 11:44 Piotr Strzelecki W załączeniu odpowiedź na pytania (pismo WL.2370.1.18.2020).

Odpowiedź na pytania [...].pdf

2020-03-12 14:25 Martyna Matusiak W załączeniu odpowiedź na pytanie (pismo WL.2370.1.17.2020).

Odpowiedź na pytania [...].pdf

2020-03-09 12:33 Piotr Strzelecki W załączeniu odpowiedź na pytanie (pismo WL.2370.1.15.2020), zmiana SIWZ (pismo WL.2370.1.16.2020) oraz załącznik nr 1 po zmianie.

Odpowiedź na pytania [...].pdf

Zmiana SIWZ - WL.237 [...].pdf

Zal. nr 1 po zmianac [...].docx

2020-03-06 12:34 Martyna Matusiak W załączeniu odpowiedź na pytania (pismo WL.2370.1.14.2020).

Odpowiedź na pytania [...].PDF

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 1777