Proceeding: ZP/PR/3/2020 Dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku w tym: sprzęt jednorazowego użytku i jednorazowe akcesoria do sprzętu medycznego

Deadlines:
Published : 21-02-2020 09:33:00
Placing offers : 24-03-2020 12:00:00
Offers opening : 24-03-2020 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.

Ogłoszenie o przedmiotowym zamówieniu zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 17/02/2020

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SIWZ_ZP_PR_3_2020.pdf pdf 23154.6 2020-02-21 09:33:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu opublikowane.pdf pdf 376.42 2020-02-21 09:33:00 Proceeding
załącznik nr 1 -Formularz ofertowy.doc doc 103 2020-02-21 09:33:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Formularz wyceny.xls xls 125.5 2020-02-21 09:33:00 Proceeding
załącznik nr 3 - JEDZ.doc doc 168 2020-02-21 09:33:00 Proceeding
Informacja nr 1.pdf pdf 345.68 2020-02-21 12:55:28 Public message
Informacja nr 2.pdf pdf 637.89 2020-02-28 09:10:28 Public message
informacja dla wykonawców nr 3.pdf pdf 2786.75 2020-03-09 14:52:01 Public message
informacja dla Wykonawców nr 4.pdf pdf 3912.1 2020-03-17 10:07:34 Public message
Informacja z otwarcia.pdf pdf 1088.69 2020-03-24 14:23:22 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 2899.73 2020-04-20 11:49:09 Public message
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane.pdf pdf 438.96 2020-06-10 14:49:24 Public message

Announcements

2020-06-10 14:49 Marzena Paszulewicz Ogłoszenie o udzieleniu zmówienia opublikowane

ogłoszenie o udziele [...].pdf

2020-04-20 11:49 Marzena Paszulewicz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2020-03-24 14:23 Marzena Paszulewicz Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-03-17 10:07 Joanna Karpińska Informacja nr 4

informacja dla Wykon [...].pdf

2020-03-09 14:52 Joanna Karpińska Informacja nr 3

informacja dla wykon [...].pdf

2020-02-28 09:10 Marzena Paszulewicz Informacja nr 2

Informacja nr 2.pdf

2020-02-21 12:55 Marzena Paszulewicz Informacja nr 1

Informacja nr 1.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1260