Hide menu

Proceeding: 505500-N-2020 Dostawa wyposażenia – pomocy dydaktycznych w ramach projektu pt. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane i doposażenie”

Aleksandra Dering
Powiat Tczewski
Deadlines:
Published : 19-02-2020 11:45:00
Placing offers: 06-03-2020 10:00:00
Procedure: Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Ofertę oraz wszelkie oświadczenia i dokumenty składane w postępowaniu Wykonawca dostarcza do siedziby Zamawiającego w formie pisemnej.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SIWZ.pdf pdf 20275.41 2020-02-19 11:45:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 2781.61 2020-02-19 11:45:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SIWZ.pdf pdf 1328.1 2020-02-19 11:45:00 Proceeding
załączniki edytowalne.docx docx 2042.17 2020-02-19 11:45:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 251.2 2020-02-20 08:25:32 Public message
Zał. nr 4 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - MODYFIKACJA.pdf pdf 883.8 2020-02-25 13:39:32 Public message
Odpowiedzi na pytania 1.pdf pdf 2698.59 2020-02-25 13:39:32 Public message
Modyfikacja SIWZ 1.pdf pdf 905.72 2020-02-25 13:39:32 Public message
Modyfikacja SIWZ 2.pdf pdf 881.85 2020-02-27 13:28:48 Public message
Zał. nr 4 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - MODYFIKACJA 3.pdf pdf 869.07 2020-02-28 10:39:02 Public message
Modyfikacja SIWZ 3.pdf pdf 1992.65 2020-02-28 10:39:02 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 1101.24 2020-03-06 11:24:52 Public message
Informacja z otwarcia ofert 2.pdf pdf 1096.98 2020-03-06 12:10:39 Public message
Informacja z otwarcia ofert 3.pdf pdf 1101.46 2020-03-06 12:38:03 Public message
Informacja o wyborze na stronę.pdf pdf 935.91 2020-03-20 12:49:55 Public message
Ponowna informacja o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 469.94 2020-03-31 13:30:31 Public message

Announcements

2020-03-31 13:30 Andrzej Wojewódka Przekazujemy ponowne zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dotyczące części 3 i 4.

Ponowna informacja o [...].pdf

2020-03-20 12:49 Andrzej Wojewódka Przekazujemy informację (w załączniku) o wynikach postępowania.

Informacja o wyborze [...].pdf

2020-03-06 12:38 Aleksandra Dering W związku z omyłką pisarską załaczamy poprawną informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-03-06 12:10 Aleksandra Dering W związku z omyłką pisarską załaczamy poprawną informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-03-06 11:24 Aleksandra Dering Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-02-28 10:39 Barbara Petka W załączeniu przekazujemy modyfikację SIWZ oraz uaktualnioną treść Załącznika nr 4 do SIWZ.

Zał. nr 4 SZCZEGÓŁOW [...].pdf

Modyfikacja SIWZ 3.p [...].pdf

2020-02-27 13:28 Barbara Petka W załączeniu przekazujemy modyfikację SIWZ.
Termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 6 marca 2020 r. godz. 10:00

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/75edb52a-b1c8-44cb-a924-55442ba189c4

Modyfikacja SIWZ 2.p [...].pdf

2020-02-25 13:55 Barbara Petka Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/9435fb98-2db1-4b8f-a042-5466ff9a1d04
2020-02-25 13:39 Barbara Petka W załączeniu przekazujemy odpowiedzi na pytania Wykonawcy, modyfikację SIWZ oraz uaktualnioną treść Załącznika nr 4 do SIWZ.

Termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 3 marca 2020 r. godz. 10:00

Zał. nr 4 SZCZEGÓŁOW [...].pdf

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Modyfikacja SIWZ 1.p [...].pdf

2020-02-20 08:25 Aleksandra Dering Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/062f3d90-cc5f-45f9-a1e3-9b63975ee620

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

The number of page views: 1083