Proceeding: 2020/S 031-073347 Budowa przyłączy ciepłowniczych do budynku mieszkalnego wielorodzinnego C+D i budynku usługowego E przy ul. Jagiellońska/Ogińskiego w Bydgoszczy, znak sprawy 2020/S 031-073347

Deadlines:
Posted : 13-02-2020 11:01:00
Placing offers: 17-03-2020 13:00:00
Opening offers : 17-03-2020 13:20:00
Tryb:
Kind: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bydgoszczy zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu: 

Budowa przyłączy ciepłowniczych do budynku mieszkalnego wielorodzinnego C+D
i budynku usługowego E przy ul. Jagiellońska/Ogińskiego  w Bydgoszczy


 W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz załączniki do SIWZ.

 

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

Informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 1 do SIWZ - Projekt wykonawczy.zip zip 6970.81 2020-02-13 11:01:00 Proceeding
1. SIWZ.pdf pdf 478.67 2020-02-13 11:01:00 Proceeding
2020-02-13 Ogłoszenie o zamówieniu 2020_S 031-073347.pdf pdf 172.66 2020-02-13 11:03:35 Proceeding
WYKAZ PODSTAWOWYCH DOKUMENTÓW ODBIOROWYCH SIECI I PRZYŁĄCZY CIEPLNYCH.docx docx 102.28 2020-02-13 11:01:00 Proceeding
Oświadczenie kierownika budowy.docx docx 596.28 2020-02-13 11:01:00 Proceeding
2019-03-29 harmonogram - wzór.xlsx xlsx 27.48 2020-02-13 11:01:00 Proceeding
4. Załącznik nr 4 – Wzór umowy na roboty budowlane .pdf pdf 504.84 2020-02-13 11:01:00 Proceeding
3. Załącznik nr 3 do SIWZ Formularz oferty.doc doc 45.5 2020-02-13 11:01:00 Proceeding
2. Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ.doc doc 188 2020-02-13 11:01:00 Proceeding
2020-05-18 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2020_S 096-230354.pdf pdf 140.16 2020-05-18 09:22:42 Public message
2020-04-09 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 588.48 2020-04-09 12:26:28 Public message
2020-03-17 Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 378 2020-03-17 14:05:34 Public message
2020-03-09 Pytania i odpowiedzi.pdf pdf 204.25 2020-03-09 11:16:55 Public message
2020-02-18 Pytanie i odpowiedzi.pdf pdf 186.51 2020-02-18 11:36:08 Public message

Announcements

2020-05-18 09:22 Izabela Smejlis
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Dz. U. UE znajduje się w załączniku:

2020-05-18 Ogłoszeni [...].pdf

2020-04-09 12:26 Izabela Smejlis Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączniku:

2020-04-09 Informacj [...].pdf

2020-03-17 14:05 Izabela Smejlis 2020-03-17 Informacja z otwarcia ofert

2020-03-17 Informacj [...].pdf

2020-03-09 11:16 Izabela Smejlis W dniu 27.02.2020 r. wpłynęło pytanie od wykonawcy. Treść pytania wraz z odpowiedzią Zamawiającego znajduje się w załączniku:

2020-03-09 Pytania i [...].pdf

2020-02-18 11:36 Izabela Smejlis W dniu 17.02.2020 r. wpłynęło pytanie od wykonawcy. Treść pytania wraz z odpowiedzią Zamawiającego znajduje się w załączniku:

2020-02-18 Pytanie i [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 426