Proceeding: 2020/S 031-073346 Wymiana izolacji termicznej na sieci napowietrznej 1x700 zasilanie (obręb 341 działka 16) i 1x700 powrót (obręb 341 działka 4/3) w kierunku ul. Kaliskiego (obręb 337 działka 115), znak sprawy 2020/S 031-073346

Deadlines:
Posted : 13-02-2020 10:37:00
Placing offers: 17-03-2020 13:00:00
Opening offers : 17-03-2020 13:05:00
Tryb:
Kind: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bydgoszczy zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu: 

Wymiana izolacji termicznej na sieci napowietrznej 1x700 zasilanie (obręb 341 działka 16)  i 1x700 powrót  (obręb 341 działka 4/3) w kierunku ul. Kaliskiego (obręb 337 działka 115)


 W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz załączniki do SIWZ.

 

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

Informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
WYKAZ PODSTAWOWYCH DOKUMENTÓW ODBIOROWYCH SIECI I PRZYŁĄCZY CIEPLNYCH.docx docx 102.21 2020-02-13 10:37:00 Proceeding
Oświadczenie kierownika budowy.docx docx 596.28 2020-02-13 10:37:00 Proceeding
2019-03-29 harmonogram - wzór.xlsx xlsx 26.31 2020-02-13 10:37:00 Proceeding
6. Załacznik nr 6 do SIWZ Mapa zakres zadania.pdf pdf 543.3 2020-02-13 10:37:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SIWZ Projekt.zip zip 15908.11 2020-02-13 10:37:00 Proceeding
5. Załącznik nr 5 do SIWZ Formularz oferty.doc doc 76.5 2020-02-13 10:37:00 Proceeding
4. Załącznik nr 4 – Wzór umowy na roboty budowlane.pdf pdf 576.46 2020-02-13 10:37:00 Proceeding
3. Załącznik nr 3 STWiORB napowietrzne.docx docx 61.6 2020-02-13 10:37:00 Proceeding
2. Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ.doc doc 186.5 2020-02-13 10:37:00 Proceeding
1. SIWZ.pdf pdf 505.7 2020-02-13 10:37:00 Proceeding
2020-02-13 Ogłoszenie o zamówieniu 2020_S 031-073346.pdf pdf 175.09 2020-02-13 10:37:00 Proceeding
2020-06-03 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2020_S 106-257867.pdf pdf 140.58 2020-06-03 09:05:20 Public message
2020-04-16 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 667.2 2020-04-16 13:03:06 Public message
2020-03-17 informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 347.85 2020-03-17 14:16:43 Public message
2020-03-05 Pytania i odpowiedzi.pdf pdf 224.07 2020-03-05 14:19:39 Public message
2020-03-02 Pytania i odpowiedzi.pdf pdf 358.42 2020-03-02 14:41:47 Public message

Announcements

2020-06-03 09:05 Agata Budzyńska Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Dz. U. UE znajduje się w załączniku:

2020-06-03 Ogłoszeni [...].pdf

2020-04-16 13:03 Izabela Smejlis Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się w załączniku:

2020-04-16 Informacj [...].pdf

2020-03-17 14:16 Magdalena Urban 2020-03-17 Informacja z otwarcia ofert

2020-03-17 informacj [...].pdf

2020-03-05 14:19 Izabela Smejlis Do postępowania w dniu 03.03.2020 r. wpłynęło pytanie. Treść pytania wraz z odpowiedzią Zamawiającego znajduje się w załączniku:

2020-03-05 Pytania i [...].pdf

2020-03-03 09:06 Agata Budzyńska Wizja lokalna: Zamawiający informuje, że wyznacza termin wizji lokalnej na dzień 06.03.2020 r. na godzinę 10:00. Miejsce zbiórki: Parking przy SMART Outlet Center Bydgoszcz, ul. Fordońska 268. Wykonawcy proszeni są po przybyciu na miejsce o kontakt z Inspektorem nadzoru - Panem Tomaszem Albińskim, tel. 608187936.
2020-03-02 14:41 Izabela Smejlis Do postępowania w dniu 26.02.2020 r. wpłynęło pytanie. Treść pytania wraz z odpowiedzią Zamawiającego znajduje się w Załączniku:

2020-03-02 Pytania i [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 630