logo
Agnieszka
Pińkowska
   

AQUANET S.A.

Electronic auction: Buty robocze (ID 312380)

Starting date: 10-02-2020 10:15:00

To the end: finished

Current offer value is: 65 200.00 PLN
What is the minimum increment? 100.00 PLN
How much are the prolongations of the auction (extra times)? 3 min
From which price is increment counted? lowest
Does the offer must be placed on all positions? Yes
Kind of offer prices net
expand

icon Buyer requirementsPoznań , dnia 10.02.2019  r.

 

AQUANET S.A.

61-492 Poznań

ul. Dolna Wilda 126

 

Komórka Organizacyjna

 

EZ

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

1.      Przedmiot zakupu:

 

Buty robocze

 

2.      Warunki dostawy:

 

·         Zamówienia sukcesywne

·         Obuwie musi posiadać pełną numerację:

- dla kobiet od rozmiaru 35 do 42,

- dla mężczyzn od 39 do 48.

Wszystkie modele obuwia muszą mieć podnoski i wkładkę antyprzebiciową.

·         Szacunkowa wartość umowy zostanie określona po otrzymaniu ofert

·         Miejsce dostawy :  Miejsce dostawy :  Dział Zaopatrzenia , ul. Dolna Wilda 126

·         Koszty dostawy po stronie dostawcy.

·         Oferta w walucie PLN

·         Umowa zawarta na 12 miesięcy.

·         Termin realizacji zamówienia do 14 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia.

·         Ofertę należy złożyć poprzez platformę zakupową OPENNEXUS. Oferent, który złoży najkorzystniejszą ofertę  zobowiązany jest w następnym dniu po zakończeniu aukcji przesłać ofertę na papierze firmowym z wypełnionym załącznikiem na poniższy adres  e-mail.

·         Złożenie oferty przez oferenta jest jednoznacznym z akceptacją warunków określonych w zaproszeniu oraz umowie.

·         W przypadku nie złożenia dokumentów w wyznaczonym terminie przez najkorzystniejszego oferenta lub rezygnacji z dalszego udziału, zamawiający ma prawo wybrać kolejną najkorzystniejszą ofertę.

·         Oferent, który złożył najkorzystniejszą ofertę a odmówi podpisania umowy  po zakończonej aukcji będzie wykluczony z możliwości składania ofert w postępowaniach Zamawiającego na okres 12 miesięcy.

·         Zamawiający może unieważnić aukcję z uwagi na oferowanie ceny zakupu przewyższającej kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia

·         Wszelkie pytania proszę składać wyłącznie poprzez OPENNEXUS.

 

 

3.      Warunki płatności

 

Płatność 30 dni od daty dostarczenia faktury.

 

4.      Załączniki

 

Umowa

Informacja RODO

Asortyment z opisem do wyceny

 

5.      Termin składania ofert : 14.02.2020 godz.10:00

 

Osoba prowadząca rozeznanie:

Agnieszka Pińkowska

agnieszka.pinkowska@aquanet.pl

 
icon Buyer messages

  • Buyer has not posted additional messages ...

icon SUBJECT OF INQUIRY Odśwież widok transakcji

Offers displayed in net prices
No. Product name description and attachments Quantity /Unit
Net Price MAX /unit
1 Buty robocze 1 set ***
Offer value:
Konkurent Konkurent Konkurent Konkurent Konkurent Konkurent Konkurent Konkurent
*** *** *** *** *** *** *** ***
*** *** *** *** *** *** *** ***

Legend:

  •  Ranking place  |
  • Leading offer  |
  • Best offer (ex aequo)  |
  • Value higher than the maximum |