Proceeding: ZO/3/02/2020 Remont dwóch pomieszczeń przy Oddziale Opieki Leczniczej w DCR Sp. z o.o. (biuro + magazyn)

Deadlines:
Posted : 07-02-2020 11:31:00
Placing offers: 14-02-2020 10:00:00
Opening offers : 14-02-2020 10:05:00
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Przedmiot postępowania:

Przedmiotem niniejszego postępowania są roboty ogólnobudowlane w dwóch pomieszczeniach należących do Oddziału Opieki Leczniczej w Dolnośląskim Centrum Rehabilitacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowy wykaz prac i robót do wykonania określono w Załączniku nr 1 - Przedmiar robót.

Załącznik nr 2 stanowi rzut pomieszczeń z naniesionymi wymiarami i opisem stanu obecnego i projektowanego obydwu pomieszczeń.

Wzór umowy na przeprowadzenie robót ogólnobudowlanych zawarty jest w Załączniku nr 3.


W przypadku pytań, prosimy o kontakt z Działem Techniczno - Administracyjnym tel. 75 645 97 14 lub kom. 697 071 517KLAUZULA INFORMACYJNA w zakresie danych osobowych:


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej „RODO”, Zamawiający informuje Wykonawców, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze, tel. +48 75 6459 710,
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Dolnośląskim Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. jest Pan Jan Suchecki, mail: iod@dcr.org.pl, tel. +48 697 071 511,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na Remont pomieszczeń przy Oddziale Opieki Leczniczej w Dolnośląskim Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze, nr sprawy ZO/3/02/2020 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel 697 071 517

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Zalacznik.nr1.przedmiar.robot.pdf pdf 569.48 2020-02-07 11:31:00 Proceeding
Zalacznik nr 3 - Wzor.umowy.pdf pdf 192.27 2020-02-07 11:31:00 Proceeding
Zalacznik nr 2 - rzut.pomieszczen.pdf pdf 40.77 2020-02-07 11:31:00 Proceeding
Zalacznik nr 1 - przedmiar.robot.pdf pdf 64.82 2020-02-07 11:31:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Remont pomieszczeń przy Oddziale Opieki Leczniczej (biuro + magazyn) Roboty ogólnobudowlane w dwóch pomieszczeniach należących do Oddziału Opieki Leczniczej w Dolnośląskim Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze 1 pc. Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o.
Janusza Korczaka 1
58-400, Kamienna Góra
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4671 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 21 dni od podpisania umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views - 220