Proceeding: FZ.38.8.2020.WW. OCHRONA FIZYCZNA STAŁA

Wojciech Walkowiak
Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. Department: Dział Zakupów
Deadlines:
Posted : 04-02-2020 13:10:00
Placing offers: 14-02-2020 10:00:00
Opening offers : 14-02-2020 10:15:00
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z "Regulaminem udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.".

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.

Szczegóły znajdują się w załączonej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość".

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
zał3i4um8siwz.pdf pdf 645.61 2020-02-04 13:10:00 Proceeding
umowa8siwz.pdf pdf 743.07 2020-02-04 13:10:00 Proceeding
st8siwz.pdf pdf 233.97 2020-02-04 13:10:00 Proceeding
opz8siwz.pdf pdf 630.03 2020-02-04 13:10:00 Proceeding
idw8siwz.pdf pdf 1054.81 2020-02-04 13:10:00 Proceeding
idw8siwz_zał5-wykazo-edyt.doc doc 83.5 2020-02-04 13:10:00 Criterium
idw8siwz_zał4-wykazu-edyt.doc doc 74.5 2020-02-04 13:10:00 Criterium
idw8siwz_zał3-osw-edyt.doc doc 69.5 2020-02-04 13:10:00 Criterium
idw8siwz_zał2-obw-edyt.doc doc 69.5 2020-02-04 13:10:00 Criterium
idw8siwz_zał1-fo-edyt.doc doc 148 2020-02-04 13:10:00 Criterium
8publ-wynik54.pdf pdf 266.62 2020-02-20 12:20:53 Public message
47infozotwarcia8.pdf pdf 300.38 2020-02-14 13:24:20 Public message
pio8mod44.pdf pdf 2634.34 2020-02-11 14:30:57 Public message

Announcements

2020-02-20 12:20 Wojciech Walkowiak Toruń, dnia 20.02.2020 r.
W załączeniu publikacja wyniku postępowania.

8publ-wynik54.pdf

2020-02-14 13:24 Wojciech Walkowiak Toruń, dnia 14.02.2020 r. W załączeniu publikacja informacji z otwarcia ofert.

47infozotwarcia8.pdf

2020-02-14 10:01 Wojciech Walkowiak Toruń, dnia 14.02.2020 r. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 1 008 000, 00 zł brutto.
2020-02-11 14:30 Wojciech Walkowiak Toruń, dnia 11.02.2020 r.
W załączeniu pismo z pytaniami, odpowiedziami na pytania oraz modyfikacją specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

pio8mod44.pdf

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Ochrona fizyczna stała Należy załączyć skan wypełnionego i podpisanego formularza oferty - wg Załącznika nr 1 do IDW. 1 service Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
35/37
87-100, Toruń
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4671 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value (Buyer requires the attachment of a file)

idw8siwz_zał1-fo-edy [...].doc

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Brak podstaw wykluczenia z postępowania - Należy załączyć skan wypełnionego i podpisanego oświadczenia o braku podstaw wykluczenia z postępowania - wg Załącznika nr 2 do IDW. (Buyer requires the attachment of a file)

idw8siwz_zał2-obw-ed [...].doc

(0)
3 Spełnienie warunków udziału w postępowaniu - Należy załączyć skan wypełnionego i podpisanego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wg Załącznika nr 3 do IDW. (Buyer requires the attachment of a file)

idw8siwz_zał3-osw-ed [...].doc

(0)
4 Posiadane doświadczenie - Należy załączyć skan wypełnionego i podpisanego wykazu wykonanych/wykonywanych usług - wg Załącznika nr 4 do IDW.- wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie. (Buyer requires the attachment of a file)

idw8siwz_zał4-wykazu [...].doc

(0)
5 Dysponowanie personelem - Należy załączyć skan wypełnionego i podpisanego wykazu osób - wg Załącznika nr 5 do IDW. (Buyer requires the attachment of a file)

idw8siwz_zał5-wykazo [...].doc

(0)
Unlock the form

The number of page views - 651