Proceeding: Profilowanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej równiarką drogową samojezdną.

Michał Jaruga
Urząd Gminy Pruszcz Gdański Department: Referat Inwestycji i Remontów
Deadlines:
Posted : 14-01-2020 14:03:49
Placing offers: 20-01-2020 09:00:00
Opening offers : -
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Service

Requirements and specifications

Przedmiotem zamówienia profilowanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej równiarką drogową samojezdną o mocy silnika nie mniejszej niż 150KM. Prace te mają na celu likwidację wybojów, ubytków i kolein oraz dokonanie korekty profilu poprzecznego dla poprawy warunków ruchu i umożliwienia swobodnego odpływu wody z korony drogi.

Zamawiający przewiduje max 248 000 m2 nawierzchni gruntowych do równania. Oferta powinna zawierać cenę za 1 m2 równania nawierzchni gruntowej łącznie z podatkiem VAT oraz iloczyn tej stawki i maksymalnej powierzchni przewidzianej do równania (248 000 m2).  

Cena powinna zawierać wszystkie niezbędne elementy kosztotwórcze konieczne do realizacji zadania.

Zamawiający w trakcie trwania umowy zgłaszał będzie Wykonawcy zapotrzebowanie na poszczególne roboty z podaniem ich lokalizacji i zakresu prac.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z Zamawiającym umowę na warunkach określonych   w  projekcie umowy, który stanowi załącznik do zapytania ofertowego.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
projekt umowy.pdf pdf 218.59 2020-01-14 14:07:44 Proceeding
zapytanie ofertowe równiarka 2020.pdf pdf 307.06 2020-01-14 14:07:43 Proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Profilowanie nawierzchni gminnych dróg gruntowych j.w. 248000 m^2 - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4504 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views - 255