Proceeding: Stała kontrola i okresowa konserwacja sprzętu kuchennego w Szkole Policji w Pile

Magdalena Łosoś
Szkoła Policji w Pile Department: Wydział Zaopatrzenia
Deadlines:
Posted : 14-01-2020 11:20:12
Placing offers: 20-01-2020 09:00:00
Opening offers : -
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Service

Requirements and specifications

Usługodawca składając ofertę godzi się na warunki zawarte w niniejszym zapytaniu i jest świadomy odpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę. Jeżeli realizowana usługa będzie niezgodna z zawarta umową i złożoną przez Usługodawcę ofertą, Usługobiorca odstąpi od realizacji zawartej umowy, stosując kary umowne określone w załączniku do postępowania - Wzór umowy. Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Usługodawcy. Usługobiorca opublikuje za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus informację o wyniku.

Usługobiorca wymaga zawarcia umowy w przedmiotowej sprawie.

Szczegółowy opis usługi będącej przedmiotem niniejszego zapytania jest zawarty w załącznikach do postępowania - Opis przedmiotu zamówienia, Wzór umowy i Wykaz sprzętu.

Warunkiem koniecznym udziału w postępowaniu jest załączenie wypełnionego Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik do postępowania.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Umowa - konserwacja sprzętu kuchennego.doc doc 59 2020-01-14 11:21:13 Proceeding
Załącznik nr 2 wykaz sprzętu.doc doc 49.5 2020-01-14 11:21:10 Proceeding
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.docx docx 12 2020-01-14 11:21:09 Proceeding
Opis przedmiotu zamówienia - konserwacja sprzętu kuchennego.doc doc 34 2020-01-14 11:21:06 Proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Stała kontrola i okresowa konserwacja sprzętu kuchennego w Szkole Policji w Pile - 1 service Szkoła Policji w Pile
Pl. Staszica 7
64-920, Piła
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4504 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 21 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views - 208