Proceeding: Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w punkcie opiekuńczo-wychowawczym w świetlicach wiejskich gminy Pruszcz Gdański.

Joanna Szczepaniak
Urząd Gminy Pruszcz Gdański Division: Referat Organizacyjny
Deadlines:
Posted : 13-01-2020 10:05:00
Placing offers: 15-01-2020 07:30:00
Opening offers : -
Tryb:
Kind: Service

Requirements and specifications

Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w punktach opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach wiejskich gminy Pruszcz Gdański.

Zajęcia będą prowadzone w świetlicach wiejskich w następujących miejscowościach: Wiślina, Rokitnica, Bystra i Żuława.

2.Zajęcia w świetlicach skierowane są głównie do dzieci  z rodzin dysfunkcyjnych  oraz mają na celu stworzenie warunków trzeźwego i zdrowego stylu życia. Mają na celu kształtowanie właściwych postaw społecznych poprzez objęcie dzieci opieką i różnego rodzaju zajęciami. Zajęcia mogą być realizowane przy zastosowaniu różnych form i metod pracy z dziećmi (np. zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne, gry i zabawy rozwojowe itd.) Wszelkie działania dotyczące dzieci odbywają się w porozumieniu z opiekunami dzieci. Zamawiający zastrzega sobie prawo do  nadzoru  i oceny świadczonej usługi.

3.Zamówienie zostało podzielone na poszczególne zadania:

Zadanie Nr 1: punkt opiekuńczo-wychowawczy w świetlicy wiejskiej w Wiślinie,

Liczba godzin w miesiącu: 50

Częstotliwość: zajęcia 3 lub 4 razy w tygodniu po 3 lub 4 godz., od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych, po uzgodnieniu z sołtysem

Zadanie Nr 2: punkt opiekuńczo-wychowawczy w świetlicy w Rokitnicy,

Liczba godzin w miesiącu: 50

Częstotliwość: zajęcia 3 lub 4 razy w tygodniu po 3 lub 4 godz., od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych, po uzgodnieniu z sołtysem

Zadanie Nr 3: punkt opiekuńczo-wychowawczy w świetlicy wiejskiej w Bystrej,

Liczba godzin w miesiącu: 50

Częstotliwość: zajęcia 3 lub 4 razy w tygodniu po 3 lub 4 godz., od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych, po uzgodnieniu z sołtysem

Zadanie Nr 4: punkt opiekuńczo-wychowawczy w świetlicy w Żuławie,

Liczba godzin w miesiącu: 50

Częstotliwość: zajęcia 3 lub 4 razy w tygodniu po 3 lub 4 godz., od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych, po uzgodnieniu z sołtysem

4.Na każde zadanie powinna być złożona odrębna oferta. Jeden opiekun może realizować zajęcia wyłącznie w ramach jednego zadania. Od osoby realizującej zajęcia wymaga się doświadczenia w pracy z dziećmi oraz  ukończonej szkoły średniej.

       5.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z Zamawiającym umowę na świadczenie usług zgodnie z załączonym projektem umowy. Warunkiem podpisania umowy jest przedstawienie przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w pkt. 4.

W ciągu 3 dni od podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć opracowany rozkład zajęć z dziećmi określony w harmonogramie  na cały okres trwania umowy w celu jego akceptacji.

       6.Maksymalna kwota brutto za godzinę nie może przekroczyć kwoty 20 zł.

Attachments to proceedings

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
ZAPYTANIE OFERTOWE ŚWIETLICE styczeń.docx docx 584.25 2020-01-13 10:05:00 Joanna Szczepaniak Proceeding
ZAPYTANIE OFERTOWE projekt. umowy.docx docx 21.07 2020-01-13 10:05:00 Joanna Szczepaniak Proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Punkt opiekuńczo-wychowawczy w świetlicy wiejskiej w Wiślinie - 1 h - (0)
2 Punkt opiekuńczo-wychowawczy w świetlicy wiejskiej w Rokitnicy - 1 h - (0)
3 Punkt opiekuńczo-wychowawczy w świetlicy wiejskiej w Bystrej - 1 h - (0)
4 Punkt opiekuńczo-wychowawczy w świetlicy wiejskiej w Żuławie - 1 h - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2344 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views - 75

Send a message