Proceeding: Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w punkcie opiekuńczo-wychowawczym w świetlicach wiejskich gminy Pruszcz Gdański.

Joanna Szczepaniak
Urząd Gminy Pruszcz Gdański Department: Referat Organizacyjny
Deadlines:
Posted : 13-01-2020 10:05:00
Placing offers: 15-01-2020 07:30:00
Opening offers : -
Tryb:
Kind: Service

Requirements and specifications

Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w punktach opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach wiejskich gminy Pruszcz Gdański.

Zajęcia będą prowadzone w świetlicach wiejskich w następujących miejscowościach: Wiślina, Rokitnica, Bystra i Żuława.

2.Zajęcia w świetlicach skierowane są głównie do dzieci  z rodzin dysfunkcyjnych  oraz mają na celu stworzenie warunków trzeźwego i zdrowego stylu życia. Mają na celu kształtowanie właściwych postaw społecznych poprzez objęcie dzieci opieką i różnego rodzaju zajęciami. Zajęcia mogą być realizowane przy zastosowaniu różnych form i metod pracy z dziećmi (np. zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne, gry i zabawy rozwojowe itd.) Wszelkie działania dotyczące dzieci odbywają się w porozumieniu z opiekunami dzieci. Zamawiający zastrzega sobie prawo do  nadzoru  i oceny świadczonej usługi.

3.Zamówienie zostało podzielone na poszczególne zadania:

Zadanie Nr 1: punkt opiekuńczo-wychowawczy w świetlicy wiejskiej w Wiślinie,

Liczba godzin w miesiącu: 50

Częstotliwość: zajęcia 3 lub 4 razy w tygodniu po 3 lub 4 godz., od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych, po uzgodnieniu z sołtysem

Zadanie Nr 2: punkt opiekuńczo-wychowawczy w świetlicy w Rokitnicy,

Liczba godzin w miesiącu: 50

Częstotliwość: zajęcia 3 lub 4 razy w tygodniu po 3 lub 4 godz., od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych, po uzgodnieniu z sołtysem

Zadanie Nr 3: punkt opiekuńczo-wychowawczy w świetlicy wiejskiej w Bystrej,

Liczba godzin w miesiącu: 50

Częstotliwość: zajęcia 3 lub 4 razy w tygodniu po 3 lub 4 godz., od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych, po uzgodnieniu z sołtysem

Zadanie Nr 4: punkt opiekuńczo-wychowawczy w świetlicy w Żuławie,

Liczba godzin w miesiącu: 50

Częstotliwość: zajęcia 3 lub 4 razy w tygodniu po 3 lub 4 godz., od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych, po uzgodnieniu z sołtysem

4.Na każde zadanie powinna być złożona odrębna oferta. Jeden opiekun może realizować zajęcia wyłącznie w ramach jednego zadania. Od osoby realizującej zajęcia wymaga się doświadczenia w pracy z dziećmi oraz  ukończonej szkoły średniej.

       5.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z Zamawiającym umowę na świadczenie usług zgodnie z załączonym projektem umowy. Warunkiem podpisania umowy jest przedstawienie przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w pkt. 4.

W ciągu 3 dni od podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć opracowany rozkład zajęć z dziećmi określony w harmonogramie  na cały okres trwania umowy w celu jego akceptacji.

       6.Maksymalna kwota brutto za godzinę nie może przekroczyć kwoty 20 zł.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
ZAPYTANIE OFERTOWE ŚWIETLICE styczeń.docx docx 584.25 2020-01-13 10:05:00 Proceeding
ZAPYTANIE OFERTOWE projekt. umowy.docx docx 21.07 2020-01-13 10:05:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Punkt opiekuńczo-wychowawczy w świetlicy wiejskiej w Wiślinie - 1 h - (0)
2 Punkt opiekuńczo-wychowawczy w świetlicy wiejskiej w Rokitnicy - 1 h - (0)
3 Punkt opiekuńczo-wychowawczy w świetlicy wiejskiej w Bystrej - 1 h - (0)
4 Punkt opiekuńczo-wychowawczy w świetlicy wiejskiej w Żuławie - 1 h - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5234 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views - 124

Send a message to buyer