Proceeding: 1/ZPU/2020 Świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego rozumianego jako przewóz pacjentów (transport np.: stan zagrożenia życia, dializoterapię, konsultacje i badania diagnostyczne, przekazanie pacjenta do innego podmiotu leczniczego, transport do domu) i innych wynikających z działalności Zamawiającego usług przez całą dobę (24 h)/ 7 dni w tygodniu/ przez okres 12 miesięcy:

Deadlines:
Posted : 10-01-2020 11:11:00
Placing offers: 20-01-2020 09:00:00
Tryb: Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków
Kind: Service

Requirements and specifications

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego rozumianego jako przewóz pacjentów (transport np.: stan zagrożenia życia, dializoterapię, konsultacje i badania diagnostyczne, przekazanie pacjenta do innego podmiotu leczniczego, transport do domu) i innych wynikających z działalności Zamawiającego usług przez całą dobę (24 h)/ 7 dni w tygodniu/ przez okres 12 miesięcy:

 

Przedmiot zamówienia obejmuje następujące części:

 

Zadanie Nr 1

 

Przewozy karetką (specjalistyczną) z zespołem ratownictwa medycznego (przeznaczona do przewozów pacjentów w stanie zagrożenia życia)  W skład zespołu specjalistycznego wchodzą co najmniej trzy osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz systemu oraz pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny. Zgodnie z Ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2019 poz. 993 ze zm.),

Zadanie Nr 2

 

Przewozy karetką (podstawową) z zespołem ratownictwa medycznego. W skład zespołu podstawowego wchodzą co najmniej dwie osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny. Zgodnie z Ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2019 poz. 993 ze zm.),

Zadanie Nr 3

 

Przewozy  Karetką transportową– z kierowcą lub kierowcą i sanitariuszem idealny jako ambulans przewozowy do szpitali, stacji dializ, itp.- z kierowcą spełniającym wymagania wynikające z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz.U. 2019, poz. 341 ze zm.).

 

W skład zespołów, o których mowa powyżej (dotyczy zadania nr 1 i 2), wchodzi kierowca, w przypadku gdy żaden z członków zespołów ratownictwa medycznego nie spełnia warunków, o których mowa w art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz.U. 2019, poz. 341 ze zm.).września 2006 r

.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
informacja o wyborze.pdf pdf 252.59 2020-01-24 14:49:10 Proceeding
Załącznik nr 1- formularz ofertowy.xlsx xlsx 16.26 2020-01-10 14:39:53 Proceeding
Ogłoszenie.pdf pdf 2451.61 2020-01-10 14:39:49 Proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

The number of page views - 373