Proceeding: Świadczenie usług w zakresie monitorowania i zwalczania szkodników, dezynsekcji i deratyzacji w budynku Sekcji Żywnościowej oraz terenu wokół tego obiektu należącego do Szkoły Policji w Pile

Magdalena Łosoś
Szkoła Policji w Pile Department: Wydział Zaopatrzenia
Deadlines:
Posted : 09-01-2020 10:55:00
Placing offers: 15-01-2020 08:00:00
Opening offers : -
Tryb:
Kind: Service

Requirements and specifications

Usługodawca składając ofertę godzi się na warunki zawarte w niniejszym zapytaniu i jest świadomy odpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę. Jeżeli realizowana usługa będzie niezgodna z zawarta umową i złożoną przez Usługodawcę ofertą, Usługobiorca odstąpi od realizacji zawartej umowy, stosując kary umowne określone w załączniku do postępowania - Wzór umowy. Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Usługodawcy. Usługobiorca opublikuje za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus informację o wyniku.

Usługobiorca wymaga zawarcia umowy w przedmiotowej sprawie.

Szczegółowy opis usługi będącej przedmiotem niniejszego zapytania jest zawarty w załączniku do postępowania - Wzór umowy.

Warunkiem koniecznym udziału w postępowaniu jest załączenie wypełnionego Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik do postępowania.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Formularz ofertowy.doc doc 30.5 2020-01-09 10:55:00 Proceeding
Wzór umowy.doc doc 74 2020-01-09 10:55:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Świadczenie usług w zakresie monitorowania i zwalczania szkodników, dezynsekcji i deratyzacji w budynku Sekcji Żywnościowej oraz terenu wokół tego obiektu należącego do Szkoły Policji w Pile Cenę należy podać za realizację całej usługi. 1 service Szkoła Policji w Pile
Pl. Staszica 7
64-920, Piła
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5234 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 21 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Termin realizacji - określony w załączniku - Wzór umowy, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views - 171

Send a message to buyer