Proceeding: DZz.380.2.39.2019.DF.456 Udzielenie kredytu obrotowego lub pożyczki w kwocie 20 mln zł na okres 120 miesięcy na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku

Deadlines:
Posted : 08-01-2020 13:45:00
Placing offers: 21-01-2020 09:00:00
Opening offers : 21-01-2020 09:30:00
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


W imieniu SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku informujemy o postępowaniu wszystkich solidnych Wykonawców. Postępowanie to prowadzone jest przez Zamawiającego w trybie art. 4 pkt. 3 lit. ja) ustawy PZP  i ma na celu uzyskanie ofert na udzielenie i obsługę kredytu obrotowego lub pożyczki w kwocie 20 mln złotych na okres 120 miesięcy na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku.


Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami w zakresie procedury i przedmiotu zamówienia: 

- w zakresie procedury: Ilona Chwastek - p.o. Kierownika Działu Zamówień i zaopatrzenia - tel.: 32/43-28-138

- w zakresie przedmiotu zamówienia:Barbara Rusnarczyk - Główny Księgowy- tel. 32/43 28 250

                                                           Katarzyna Korzeniowska - Księgowa - tel. 32/43 28 249

w godzinach od 7.30 - 14,00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Warunki przystąpienia do postępowania zawarte są w IWZ stanowiącym załącznik do postępowania.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadkach wskazanych w IWZ.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr telefonów wskazanych powyżej.  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
IWZ.pdf pdf 546.25 2020-01-08 13:45:00 Proceeding
IWZ.pdf pdf 546.25 2020-01-08 13:45:00 Ordered object
Istotne postanowienia umowy - Załącznik nr 3 do SIWZ.docx docx 16.57 2020-01-08 13:45:00 Ordered object
Formularz kalkulacyjny (do ogłoszenia) - Załącznik nr 2 do SIWZ (1).xls xls 64 2020-01-08 13:45:00 Ordered object
Informacje dotyczące Zamawiającego.zip zip 8609.78 2020-01-08 13:45:00 Ordered object
IWZ.docx docx 65.68 2020-01-08 13:45:00 Ordered object
Istotne postanowienia umowy - Załącznik nr 3 do SIWZ.docx docx 16.57 2020-01-08 13:45:00 Criterium
Istotne postanowienia umowy - Załącznik nr 3 do SIWZ.docx docx 16.57 2020-01-08 13:45:00 Criterium
Formularz kalkulacyjny (do ogłoszenia) - Załącznik nr 2 do SIWZ (1).xls xls 64 2020-01-08 13:45:00 Criterium
Informacje dotyczące Zamawiającego.zip zip 8609.78 2020-01-08 13:45:00 Criterium
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 515.74 2020-02-14 13:08:03 Public message
Zestawienie ofert.pdf pdf 180.06 2020-01-21 12:19:10 Public message
IWZ po zmianie z dnia 15.01.2020 r.pdf pdf 546.55 2020-01-15 16:11:15 Public message
Wyjaśnienie treści IWZ nr 2 i zmiana nr 2 z dnia 15.01.2020 r do publikacji.pdf pdf 830.6 2020-01-15 16:02:47 Public message
IWZ po zmianie z dnia 14.01.2020 r.pdf pdf 546.42 2020-01-15 16:02:47 Public message
Istotne postanowienia umowy - Załącznik nr 3 do SIWZ po zmianie z dnia 15.01.2020.pdf pdf 132.31 2020-01-15 16:02:47 Public message
Wyjaśnienie treści IWZ nr 1 oraz zmiana treści IWZ nr 1 z dnia 14.01.2020 r do publikacji.pdf pdf 881.7 2020-01-14 14:09:46 Public message
IWZ po zmianie z dnia 14.01.2020 r.pdf pdf 546.42 2020-01-14 14:09:46 Public message
Formularz kalkulacyjny (do ogłoszenia) - Załącznik nr 2 do SIWZ-po zmianie z dnia 14.01.2020 r..xls xls 64 2020-01-14 14:09:46 Public message
Umowa nr 124-100085-04-2018 z dnia 09.01.2019r..pdf pdf 4096.8 2020-01-14 14:09:46 Public message
Umowa nr 124-100085-04-2018L z dnia 05.07.2018 r..pdf pdf 4777.22 2020-01-14 14:09:46 Public message
Aneks nr 4-04-2019 z dnia 26.04.2019 r. do Umowy nr 124-100085-04-2018 z dnia 09.01.2019r..pdf pdf 4978.33 2020-01-14 14:09:46 Public message
Plan rzeczowo-finansowy na rok 2020.pdf pdf 695.52 2020-01-14 14:09:46 Public message

Announcements

2020-02-14 13:08 Ilona Chwastek Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Szanowni Państwo,
W załączeniu przesyłamy informację o wyborze oferty najkorzystniejsze w postępowaniu DZz.380.2.39.2019.DF.456

Informacja o wyborze [...].pdf

2020-01-21 12:19 Ilona Chwastek Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłamy informację z otwarcia ofert

Zestawienie ofert.pd [...].pdf

2020-01-15 16:11 Ilona Chwastek Szanowni Państwo,
W poprzedniej wiadomości został przesłany nieprawidłowy plik IWZ po zmianie. W załączeniu przesyłamy poprawny IWZ ze zmianą z dnia 15.01.2020 r.
Przepraszamy za pomyłkę

IWZ po zmianie z dni [...].pdf

2020-01-15 16:02 Ilona Chwastek Szanowni Państwo,
W załączeniu przesyłamy wyjaśnienia treści Istotnych Warunków Zamówienia oraz zmianę z dnia 15.01.2020 r. Prosimy o wprowadzenie stosownych zmian w swoich ofertach.

Wyjaśnienie treści I [...].pdf

IWZ po zmianie z dni [...].pdf

Istotne postanowieni [...].pdf

2020-01-14 14:09 Ilona Chwastek Szanowni Państwo,
W załączeniu przesyłamy wyjaśnienia treści Istotnych Warunków Zamówienia oraz zmianę z dnia 14.01.2020 r.
Prosimy o wprowadzenie stosownych zmian w swoich ofertach. Jednocześnie informujemy, że odpowiedzi na pozostałe pytania do IWZ zostaną udzielone w późniejszym terminie.

Wyjaśnienie treści I [...].pdf

IWZ po zmianie z dni [...].pdf

Formularz kalkulacyj [...].xls

Umowa nr 124-100085- [...].pdf

Umowa nr 124-100085- [...].pdf

Aneks nr 4-04-2019 z [...].pdf

Plan rzeczowo-finans [...].pdf

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 udzielenie i obsługę kredytu obrotowego lub pożyczki w kwocie 20 mln złotych na okres 120 miesięcy na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich dokumentów stanowiących załączniki do IWZ zgodnie ze wzorami w załączeniu.

IWZ.pdf

Istotne postanowieni [...].docx

Formularz kalkulacyj [...].xls

Informacje dotyczące [...].zip

IWZ.docx

1 service SPZOZ Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych W Rybniku
Gliwicka 33
44-201, Rybnik
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5234 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Formularz oferty - Wykonawca załącza ofertę wraz z wszystkimi załącznikami i podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym (w przypadku składania ofert w postaci elektronicznej) (Buyer requires the attachment of a file) (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 473

Send a message to buyer