Proceeding: Usunięcie przecieku na dwóch pionach instalacji kanalizacji deszczowej w budynku DS2 "Belferek"

Katarzyna Ziembicka
Uniwersytet Szczeciński
Deadlines:
Posted : 08-01-2020 08:02:00
Placing offers: 20-01-2020 08:00:00
Opening offers : 20-01-2020 08:05:00
Tryb:
Kind: Construction work

Requirements and specifications

Działając w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy PZP (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) Uniwersytet Szczeciński zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na usunięcie przecieków na dwóch pionach instalacji kanalizacji deszczowej w budynku DS2 "Belferek", ul. Boh. Warszawy 74 w Szczecinie.     

Zakres zamówienia obejmuje roboty budowlane polegające na:    

1) usunięcie przecieków na instalacji kanalizacji deszczowej w budynku DS2 "Belferek"- częściowe rozebranie zabudowy sufitu, wymiana odcinka rury PCV, podłączenie odpływu wpustu dachowego, uszczelnienie połączenia,  włączenie do istniejącego pionu, próba szczelności, odtworzenie sufitu wraz z malowaniem - 2 przecieki

2) doprowadzenie miejsca prowadzenia prac do stanu pierwotnego

Przed złożeniem oferty zalecane jest odbycie wizji lokalnej. 

Wizja lokalna: Na wizję lokalną na obiekcie można umówić się z kierownikiem obiektu – panią Marią Rubin - tel. 91 444 26 37 w godz. 8.00 ÷15.00.     

Osoby do kontaktu:  Katarzyna Ziembicka – tel. 91 444 10 22 (w godz. 8.00÷15.00), katarzyna.ziembicka@usz.edu.pl;     

Termin realizacji: styczeń-luty 2019r.   

Warunki płatności: 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury  

Gwarancja: 24 miesiące   

Dodatkowe koszty: po stronie wykonawcy   

Oferty należy składać wyłączne przez platformę zakupową.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru oferty i niepodpisania umowy na wykonanie prac bez podania przyczyny.

Attachments

There are no attachments for proceeding

Announcements

2020-01-20 13:49 Katarzyna Ziembicka Działając w oparciu o przepis art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej p.z.p., zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania pn. "Usunięcie przecieku na dwóch pionach instalacji kanalizacji deszczowej w budynku DS2 "Belferek" (ID 298548). Postępowanie zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 p.z.p., z uwagi na fakt, iż ceny złożonych ofert przekraczają wysokość środków, jakie zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Kwota przeznaczona na realizację zamówienia 5 000 zł.

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Usunięcie przecieku na instalacji kanalizacji deszczowej Zgodnie z opisem 2 set - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4504 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Wizja lokalna - Proszę potwierdzić odbycie wizji lokalnej (0)
Unlock the form

The number of page views - 236