Proceeding: 2020/S 004-005635 Budowa, montaż, podłączenie i uruchomienie 12 szt. węzłów cieplnych w ramach zadania: Przebudowa sieci wraz z budową węzłów indywidualnych przy ul. Jaworowej 4 i Czerkaskiej 12 – postępowanie nr 1, znak sprawy 2020/S 004-005635

Deadlines:
Posted : 07-01-2020 11:50:00
Placing offers: 10-02-2020 13:00:00
Opening offers : 10-02-2020 13:05:00
Tryb:
Kind: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bydgoszczy zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu: 


Budowa, montaż, podłączenie i uruchomienie 12 szt. węzłów cieplnych w ramach zadania: Przebudowa sieci wraz z budową węzłów indywidualnych przy ul. Jaworowej 4 i Czerkaskiej 12 – postępowanie nr 1


 W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz załączniki do SIWZ.


Uwaga: Aby otworzyć plik Załącznik nr 4 do SIWZ - Dokumentacja projektowa węzłów, należy zapisać wszystkie pliki oznaczone jako Załącznik nr 4, a cała zawartość będzie dostępna w pliku: Załącznik nr 4 do SIWZ - Dokumentacja projektowa węzłów.zip.001

 

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

Informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 6 do SIWZ – Wytyczne KPEC do przygotowania pomieszczenia węzła cieplnego z dnia13_08_2019.pdf pdf 145.87 2020-01-07 12:28:33 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 547.44 2020-01-07 12:28:28 Proceeding
2020-01-07 Ogłoszenie 2020_S 004-005635.pdf pdf 460.95 2020-01-07 11:50:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do Wykazu podstawowych dokumentów odbiorowych - Oświadczenie kierownika budowy.docx docx 592.64 2020-01-07 11:50:00 Proceeding
Wykaz podstawowych dokumentów odbiorowych - wzór.docx docx 486.53 2020-01-07 11:50:00 Proceeding
Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót - wzór.pdf pdf 406.96 2020-01-07 11:50:00 Proceeding
5. Załącznik nr 5 do SIWZ - Założenia techniczno-eksploatacyjne do wykonania węzła cieplnego.pdf pdf 2319.5 2020-01-07 11:50:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SIWZ - Dokumentacja projektowa węzłów.zip.002 002 7907.29 2020-01-07 11:50:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SIWZ - Dokumentacja projektowa węzłów.zip.001 001 10240 2020-01-07 11:50:00 Proceeding
3. Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór umowy na roboty budowlane.pdf pdf 667.84 2020-01-07 11:50:00 Proceeding
2. Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty.doc doc 291.5 2020-01-07 11:50:00 Proceeding
1. Załącznik nr 1 do SIWZ - JEDZ.doc doc 193.5 2020-01-07 11:50:00 Proceeding
2020-03-06 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 1243.69 2020-03-06 14:00:43 Public message
2020-02-10 Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 1527.14 2020-02-10 14:32:05 Public message
2020-02-03 pytania i odpowiedzi.pdf pdf 239.88 2020-02-03 12:34:36 Public message
2020-01-27 pytania i odpowiedzi.pdf pdf 308.87 2020-01-27 11:47:01 Public message
2020-01-22 Pytania i odpowiedzi.pdf pdf 308.02 2020-01-22 14:34:29 Public message
2020-01-16 Pytania i odpowiedzi.pdf pdf 324.04 2020-01-16 10:39:43 Public message

Announcements

2020-03-06 14:00 Agata Budzyńska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się w załączniku:

2020-03-06 Informacj [...].pdf

2020-02-10 14:32 Izabela Smejlis 2020-02-10 Informacja z otarcia ofert

2020-02-10 Informacj [...].pdf

2020-02-03 12:34 Magdalena Urban Zamawiający informuję, że w dniu 28.01.2020 r. wpłynęło zapytanie. Treść pytania z odpowiedzią znajduje się w załączniku.

2020-02-03 pytania i [...].pdf

2020-01-27 11:47 Magdalena Urban Zamawiający informuje, że w dniu 22.01.2020 r. do postępowania wpłynęło zapytanie. Treść pytania z odpowiedzią Zamawiającego znajduje się w załączniku:

2020-01-27 pytania i [...].pdf

2020-01-22 14:34 Agata Budzyńska Zamawiający informuje, że w dniu 21.01.2020 r. do postępowania wpłynęły pytania. Treść pytań z odpowiedziami Zamawiającego znajduje się w załączniku:

2020-01-22 Pytania i [...].pdf

2020-01-16 10:39 Agata Budzyńska Zamawiający informuje, że w dniu 13.01.2020 r. do postępowania wpłynęły pytania. Treść pytań z odpowiedziami Zamawiającego znajduje się w załączniku:

2020-01-16 Pytania i [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 684