Proceeding: Usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z obiektu KPP w Ząbkowicach Śl., Al. Niepodległości 10, budynek 5,10,10A, 57-200 Ząbkowice Śl.

Ewelina Szczerba
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu Department: Wydział Inwestycji i Remontów
Deadlines:
Posted : 07-01-2020 11:11:44
Placing offers: 14-01-2020 15:00:00
Opening offers : 14-01-2020 15:05:00
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


W imieniu Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu informujemy o postępowaniu wszystkich solidnych Wykonawców. Postępowanie to prowadzone jest przez Zamawiającego w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy PZP i ma na celu uzyskanie ofert na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z obiektu KPP w Ząbkowicach Śl., Al. Niepodległości 10, budynek 5,10,10A, 57-200 Ząbkowice Śląskie.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych
z KPP w Ząbkowicach Śl. zlokalizowanej
przy Al. Niepodległości 10, budynek 5,10,10A, 57-200 Ząbkowice Śląskie.
Usługa odbierania odpadów komunalnych będzie obejmowała selektywne odbieranie odpadów zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Ząbkowic Śl.

Frakcje odpadów:

1)  komunalne odpady zmieszane i pozostałości z selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – wywóz raz w tygodniu,

2)      papier-wywóz nie rzadziej niż raz w miesiącu,

3)      szkło-wywóz nie rzadziej niż raz w miesiącu,

4)      metale i tworzywa sztuczne-wywóz nie rzadziej niż raz w miesiącu,

5)  odpady ulegające biodegradacji-bioodpady, wywóz od 01 kwietnia do 31 października raz na tydzień, a w pozostałych okresie nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;

Pojemność pojemników 240l

Umowa na usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych w KPP Ząbkowice Śl. będzie zawarta na okres 2 lat od dnia 01.01.2020 r do dnia 31.12.2021 r.

Proszę o przesyłanie ofert w wartości brutto.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

There are no attachments for proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Pozycja Usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z obiektu KPP w Ząbkowicach Śl., Al. Niepodległości 10, budynek 5,10,10A, 57-200 Ząbkowice Śl. 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5234 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views - 137

Send a message to buyer