Proceeding: ZP/029/19 Nadzór autorski nad inwestycją pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (Zadanie A) oraz modernizacja i przebudowa niektórych elementów budynku Collegium Altum (Zadanie B)”

Deadlines:
Posted : 03-01-2020 09:07:42
Placing offers: 05-02-2020 08:00:00
Opening offers : 05-02-2020 09:00:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się drogą elektroniczną.

 

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
1 ZP-029-19 SIWZ.doc doc 600.5 2020-01-03 09:24:19 Proceeding
2 ZP-029-19 projekt umowy v5.docx docx 2352.19 2020-01-03 09:24:22 Proceeding
JEDZ espd-request.zip zip 82.65 2020-01-03 09:24:34 Proceeding
ogłoszenie DzUUE notice-12.pdf pdf 115.96 2020-01-03 09:24:45 Proceeding
Zał. nr 9 do SIWZ - Podział prac.pdf pdf 222.18 2020-01-03 09:24:49 Proceeding
Dok.proj.2_Wentylacja_uzup.zip zip 305.64 2020-01-03 09:24:54 Proceeding
Dok.proj.3_Oświetlenie.zip zip 13803.2 2020-01-10 11:29:04 Public message
Dok.proj.2_Wentylacja.zip zip 67014.59 2020-01-10 11:29:04 Public message
Dok.proj.1_3_Termomodernizacja.zip zip 44471.54 2020-01-10 11:29:04 Public message
Dok.proj.1_2_Termomodernizacja.zip zip 41199.27 2020-01-10 11:29:04 Public message
Dok.proj.1_1_Termomodernizacja.zip zip 53177.33 2020-01-10 11:29:04 Public message
ZP-029-19 Info z otwarcia.doc doc 2054.5 2020-02-05 12:18:23 Public message
2020-OJS027-062687-pl zmiana.pdf pdf 67.28 2020-02-07 09:49:04 Public message
ZP-029-19 wynik.docx docx 2296.36 2020-05-22 21:21:18 Public message

Announcements

2020-05-22 21:21 Zamówienia Publiczne wynik postępowania

ZP-029-19 wynik.docx

2020-02-07 09:49 Zamówienia Publiczne zmiana ogłoszenia

2020-OJS027-062687-p [...].pdf

2020-02-05 12:18 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

ZP-029-19 Info z otw [...].doc

2020-01-10 11:29 Zamówienia Publiczne Dokumentacja projektowa z przetargu na roboty budowlane

Dok.proj.3_Oświetlen [...].zip

Dok.proj.2_Wentylacj [...].zip

Dok.proj.1_3_Termomo [...].zip

Dok.proj.1_2_Termomo [...].zip

Dok.proj.1_1_Termomo [...].zip

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 673