Proceeding: ZP/220/92/19 Dostawa materiałów jednorazowego użytku do wykonywania procedur okulistycznych dla II Kliniki Okulistyki SPSK-2 w Szczecinie.

Deadlines:
Posted : 23-12-2019 13:50:20
Placing offers: 15-01-2020 09:00:00
Opening offers : 15-01-2020 09:30:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 r. Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się drogą elektroniczną - z zastrzeżeniem, że ze względu na wartość niniejszego zamówienia - poniżej 144.000 euro - dopuszczalną formą składania oferty pozostaje FORMA PISEMNA. 

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 


Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

tel. 22 101 02 02

e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. Informacje o składaniu podpisu elektronicznego znajdują się tutaj: bit.ly/podpis_elektroniczny.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
7_ZP_220_92_19_FO_zal 3_osw o wyr med.rtf rtf 43.87 2019-12-23 13:58:27 Proceeding
6_ZP_220_92_19_FO_zal 2_fcj_1.rtf rtf 233.58 2019-12-23 13:58:27 Proceeding
5_ZP_220_92_19_FO_zal 1_osw_brak pdst wykl.rtf rtf 101.16 2019-12-23 13:58:27 Proceeding
4_ZP_220_92_19_SIWZ_zal 2_gr kapit.rtf rtf 51.77 2019-12-23 13:58:27 Proceeding
3_ZP_220_92_19_SIWZ_zal 1_FO.rtf rtf 143.94 2019-12-23 13:58:27 Proceeding
2_ZP_220_92_19_SIWZ_23 12 19.rtf rtf 7019.03 2019-12-23 13:58:27 Proceeding
1_ZP_220_92_19_ogł o zam_23 12 19.rtf rtf 9341.82 2019-12-23 13:58:27 Proceeding
ZP_220_92_19_ROZSTRZYGNIECIE_23 01 20.rtf rtf 9242.22 2020-01-23 11:22:09 Public message
ZP_220_92_19_informacja z otwarcia ofert_15 01 20.rtf rtf 9257.38 2020-01-15 10:28:34 Public message
1a_ZP_220_92_19_zmiana ogł_08 01 20.rtf rtf 9206.22 2020-01-08 10:03:12 Public message
6a_ZP_220_92_19_FO_zal 2_fcj_modyfikacja_08 01 20.rtf rtf 242.98 2020-01-08 10:03:12 Public message
ZP_220_92_19_Wyjasnienia 1_08 01 20.rtf rtf 9199.54 2020-01-08 10:03:12 Public message

Announcements

2020-01-23 11:22 Katarzyna Rogiewicz Szanowni Państwo, zamawiający informuje o publikacji zawiadomienia o rozstrzygnięciu post. ZP/220/92/19. Z poważaniem, Katarzyna Rogiewicz

ZP_220_92_19_ROZSTRZ [...].rtf

2020-01-15 10:28 Katarzyna Rogiewicz Szanowni Państwo, zgodnie z art. 86 ust. 5 PZP zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu. Z poważaniem, Katarzyna Rogiewicz

ZP_220_92_19_informa [...].rtf

2020-01-08 10:03 Katarzyna Rogiewicz Szanowni Państwo,
zamawiający informuje o publikacji:
- wyjaśnień i odpowiedzi na pytania i wnioski wykonawców,
- modyfikacji formularza cen jednostkowych,
- zmiany terminów w postępowaniu.
Z poważaniem, Katarzyna Rogiewicz

1a_ZP_220_92_19_zmia [...].rtf

6a_ZP_220_92_19_FO_z [...].rtf

ZP_220_92_19_Wyjasni [...].rtf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 416

Send a message to buyer