Proceeding: Zp/71/PN-69/19 Dostawa: kieszeń samoprzylepna, obłożenia, akcesoria, zestaw do zabiegów urologicznych TUR, zestaw do operacji na stole wyciągowym, nóż do portu bocznego, wyposażenie pracowni cytostatycznej, zamknięty aspiracyjno - próżniowy system do pobierania krwi, miska nerkowata, aparaty do żywienia pozajelitowego, koce grzewcze, wapno sodowane, kaniule dotętnicze, igły do nakłuć, przetworniki

Deadlines:
Posted : 16-12-2019 11:46:02
Placing offers: 20-01-2020 09:00:00
Opening offers : 20-01-2020 09:15:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się drogą elektroniczną.

 

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. Informacje o składaniu podpisu elektronicznego znajdują się tutaj: bit.ly/podpis_elektroniczny


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
SIWZ.pdf pdf 1882.81 2019-12-16 11:49:19 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 380.23 2019-12-16 11:49:19 Proceeding
Edytowalne załączniki do SIWZ.docx docx 109.02 2019-12-16 11:49:19 Proceeding
Wynik postępowania II.pdf pdf 986.15 2020-02-10 13:43:39 Public message
Wynik - unieważnienie pakietów 5,6,8,12.pdf pdf 1038.68 2020-01-28 10:12:47 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 916.63 2020-01-20 12:59:39 Public message
Odpowiedzi na pytania.pdf pdf 1293.17 2020-01-07 13:46:38 Public message
Ogłoszenie sprostowanie.pdf pdf 94.98 2020-01-07 10:40:27 Public message
Pakiet nr 9 - edytowalny zalącznik po zmianie SIWZ.docx docx 17.14 2020-01-03 12:14:55 Public message
Zmiana treści SIWZ.pdf pdf 1287.31 2020-01-03 12:13:48 Public message

Announcements

2020-02-10 13:43 Małgorzata Słomiana Wynik postępowania II

Wynik postępowania I [...].pdf

2020-01-28 10:12 Małgorzata Słomiana Wynik postępowania - unieważnienie pakietów 5,6,8,12

Wynik - unieważnieni [...].pdf

2020-01-20 12:59 Małgorzata Słomiana Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-01-07 13:46 Małgorzata Słomiana Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2020-01-07 10:40 Małgorzata Słomiana Ogłoszenie o zmianie

Ogłoszenie sprostowa [...].pdf

2020-01-03 12:14 Małgorzata Słomiana Pakiet nr 9 - edytowalny załącznik po zmianie SIWZ

Pakiet nr 9 - edytow [...].docx

2020-01-03 12:13 Małgorzata Słomiana Zmiana treści SIWZ

Zmiana treści SIWZ.p [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 824