Proceeding: ZP/018/19 Dostawa i instalacja systemu Kontroli Dostępu w budynkach Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Deadlines:
Posted : 06-12-2019 09:26:38
Placing offers: 04-02-2020 08:00:00
Opening offers : 04-02-2020 09:00:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się drogą elektroniczną.

 

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. Informacje o składaniu podpisu elektronicznego znajdują się tutaj: bit.ly/podpis_elektroniczny


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
1 ZP-018-19 SIWZ.doc doc 491 2019-12-06 09:42:25 Proceeding
2019-OJS236-577946-pl ogłoszenie.pdf pdf 127.4 2019-12-06 09:42:29 Proceeding
Załącznik 1, 3, 4, 5 do SIWZ.doc doc 492.5 2019-12-06 09:42:33 Proceeding
Załącznik 2 do SIWZ - Formularz kalkulacji ceny.docx docx 73.45 2019-12-06 09:42:55 Proceeding
Załącznik 6 do SIWZ - Specyfikacja techniczna i funkcjonalna 2019.11.28 (MB).docx docx 104.61 2019-12-06 09:42:59 Proceeding
Załącznik 7 do SIWZ - Zestawienie przejść 2019.11.26.xlsx xlsx 87.49 2019-12-06 09:43:02 Proceeding
Załącznik 8 do SIWZ - Przełączniki Sieciowe 2019.11.19.docx docx 94.82 2019-12-06 09:43:08 Proceeding
Załącznik 9 do SIWZ - Podkłady.rar rar 26836.5 2019-12-06 09:43:12 Proceeding
Załącznik 9 do SIWZ - Podkłady2.rar rar 8458.76 2019-12-06 09:43:16 Proceeding
Załącznik 10 do SIWZ - JEDZ espd-request.zip zip 91.07 2019-12-06 09:43:20 Proceeding
Załącznik 11 do SIWZ -projekt umowy.docx docx 155.17 2019-12-06 09:44:31 Proceeding
ZP-018-19 odpowiedzi 1.docx docx 2202.32 2019-12-12 09:11:38 Public message
2020-OJS007-011198-pl zmiana1.pdf pdf 69.05 2020-01-10 11:33:06 Public message
ZP-018-19 odpowiedzi 2 2020.01.17.docx docx 75.62 2020-01-17 12:10:14 Public message
Załącznik 6 do SIWZ - Specyfikacja techniczna i funkcjonalna 2020.01.17.docx docx 116.3 2020-01-17 12:10:14 Public message
Załącznik 12 do SIWZ zasady prezentacji ofert 2020.01.17.docx docx 107.1 2020-01-17 12:10:14 Public message
ZP-018-19 odpowiedzi na pytania.pdf pdf 659.91 2020-01-30 08:19:39 Public message
ZP-018-19 Info z otwarcia.doc doc 2056 2020-02-04 11:51:05 Public message
ZP-018-19 wynik.doc doc 2054.5 2020-02-24 14:07:06 Public message

Announcements

2020-02-24 14:07 Zamówienia Publiczne Unieważnienie postępowania

ZP-018-19 wynik.doc

2020-02-04 11:51 Zamówienia Publiczne informacja z otwarcia ofert

ZP-018-19 Info z otw [...].doc

2020-01-30 08:19 Renata Glinkowska Odpowiedzi na pytania

ZP-018-19 odpowiedzi [...].pdf

2020-01-17 12:10 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi na pytania 2 oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert

ZP-018-19 odpowiedzi [...].docx

Załącznik 6 do SIWZ [...].docx

Załącznik 12 do SIWZ [...].docx

2020-01-10 11:33 Zamówienia Publiczne zmiana terminu składania i otwarcia ofert

2020-OJS007-011198-p [...].pdf

2019-12-12 09:11 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi na pytania

ZP-018-19 odpowiedzi [...].docx

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1626