Proceeding: ZP-DK-55/19 Kompleksowe przygotowanie i organizacja Konferencji UDT pt.: Nauka Technika Przemysł UDT, nr ZP-DK-55/19

Zamówienia Publiczne
Urząd Dozoru Technicznego Department: Urząd Dozoru Technicznego. Centrala NB
Deadlines:
Posted : 02-12-2019 09:50:34
Placing offers: 16-12-2019 11:00:00
Opening offers : 16-12-2019 12:00:00
Tryb: Zapytanie o informację
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na „Kompleksowe przygotowanie i organizacja Konferencji Urzędu Dozoru Technicznego”.

Do oferty należy załączyć dokumenty zgodnie z Ogłoszeniem. Uwaga: Wszystkie dokumenty postępowania dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego, tj.: http://bip.udt.gov.pl/przetargi

Oferta musi odpowiadać treści Ogłoszenia. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

Niniejsza platforma jest narzędziem, które umożliwia złożenie oferty. Proszę ofertę podpisać pod rygorem nieważności.

W przypadku problemów technicznych związanych z obsługą platformy, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00 pod tel. 22 101 02 02 i  e-mail: cwk@platformazakupowa


Attachments

There are no attachments for proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta - proszę załączyć ofertę (0)
Unlock the form

The number of page views - 578