Proceeding: W.Sz.Z: TZ-280-124/19 (W.Sz.Z: TZ-280-124/19) Dostawa leków i wyrobów medycznych do Aptek Szpitalnych – 50 zadań

Anna Wutrych-Krajewska
Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu Department: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Deadlines:
Posted : 02-12-2019 09:16:00
Placing offers: 15-01-2020 09:30:00
Opening offers : 15-01-2020 10:00:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się drogą elektroniczną.

 

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. Informacje o składaniu podpisu elektronicznego znajdują się tutaj: bit.ly/podpis_elektroniczny


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2019-OJS248-613736-pl 124-19.pdf pdf 69.02 2019-12-24 09:15:24 Proceeding
124-19 Załącznik Nr 8 do SIWZ - JEDZ do postępowania.docx docx 48.74 2019-12-02 09:23:17 Proceeding
SIWZ 124-19leki.doc doc 1865 2019-12-02 09:22:05 Proceeding
SIWZ124-19leki.pdf pdf 2944.5 2019-12-02 09:21:50 Proceeding
ogloszenie_o_zamowieniu2019-OJS232-568577-pl.pdf pdf 736.94 2019-12-02 09:21:22 Proceeding
27.03.2020_informacja_o_wyborze_oferty_zad_49.pdf pdf 388.65 2020-03-27 11:06:37 Public message
13.03.2020informacja_o_wyborze_ofert124-19.pdf pdf 3572.78 2020-03-13 11:17:05 Public message
124-19informacja_o_unieważnieniu_zad24_i_47.pdf pdf 304.78 2020-02-12 13:42:56 Public message
124-19informacja_o_unieważnieniu_zad_46.pdf pdf 667.49 2020-02-12 13:41:28 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 291.71 2020-01-15 14:24:05 Public message
pytania i odpowiedzi 124-19.pdf pdf 8698.14 2020-01-03 11:28:42 Public message
124-19 zmiana term otw..pdf pdf 255.94 2019-12-20 10:44:21 Public message

Announcements

2020-03-27 11:06 Anna Wutrych-Krajewska Informacja z dnia 27.03.2020 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Zadania Nr 49.

27.03.2020_informacj [...].pdf

2020-03-13 11:17 Anna Wutrych-Krajewska Informacja z dnia 13.03.2020 r. o wyborze najkorzystniejszych ofert w zakresie Zadań od 1 do 48 i Zadania Nr 50.

13.03.2020informacja [...].pdf

2020-02-12 13:42 Anna Wutrych-Krajewska Informacja o unieważnieniu postępowania w części dot. Zadania Nr 24 i Nr 47.

124-19informacja_o_u [...].pdf

2020-02-12 13:41 Anna Wutrych-Krajewska Informacja o unieważnieniu postępowania w części dot. Zadania Nr 46

124-19informacja_o_u [...].pdf

2020-01-15 14:24 Anna Wutrych-Krajewska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-01-03 11:28 Anna Wutrych-Krajewska Odpowiedzi na pytania z dnia 03.01.2020 r.

pytania i odpowiedzi [...].pdf

2019-12-20 10:44 Anna Wutrych-Krajewska Informacja o zmianie terminu otwarcia i składania ofert.

124-19 zmiana term o [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 1704

Send a message to buyer