Proceeding: Obsługa logistyczna odpłatnej konferencji dla klientów Urzędu Dozoru Technicznego organizowanej przez UDT Oddział Warszawa ZP-DA-87/19

Zamówienia Publiczne
Urząd Dozoru Technicznego Department: Urząd Dozoru Technicznego. Centrala NB
Deadlines:
Posted : 22-11-2019 11:57:00
Placing offers: 06-12-2019 12:00:00
Opening offers : 06-12-2019 12:30:00
Tryb:
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na „Organizację odpłatnej konferencji dla klientów Urzędu Dozoru Technicznego”

Przedmiotem zamówienia jest obsługa konferencji dla klientów UDT w oferowanym przez Wykonawcę obiekcie hotelarskim, w zakresie zapewnienia m.in.: noclegu, wyżywienia, sal konferencyjnych
i dodatkowych pomieszczeń, parkingu, usług dodatkowych.  

Do oferty należy załączyć dokumenty zgodnie z Ogłoszeniem.

Uwaga: Wszystkie dokumenty postępowania dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego, tj.: http://bip.udt.gov.pl/przetargi

Oferta musi odpowiadać treści Ogłoszenia. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

Niniejsza platforma jest narzędziem, które umożliwia złożenie oferty. Proszę ofertę podpisać pod rygorem nieważności, zeskanować i przesłać ją w formie PDF.

W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt do Centrum Wsparcia Klienta: 22 101 02 02, cwk@platformazakupowa.pl do wiadomości przetargi@udt.gov.pl.

Attachments

There are no attachments for proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta - Proszę załączyć ofertę (0)
Unlock the form

The number of page views - 278