Proceeding: PP/142/2019 Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy węzła cieplnego wraz z opracowaniem instrukcji eksploatacji węzła dla obiektu przy ul. Słowackiego 4 w Solcu Kujawskim, PP/142/2019

Deadlines:
Published : 16-11-2019 11:36:00
Placing offers : 02-12-2019 13:00:00
Offers opening : 03-12-2019 10:00:00
Procedure:
Type: Service

Requirements and specifications

KPEC Sp.z o.o. zaprasza Wykonawców do składania ofert w przetargu nieograniczonym dla zadania:

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy węzła cieplnego wraz z opracowaniem instrukcji eksploatacji węzła dla obiektu przy ul. Słowackiego 4  w Solcu Kujawskim

Szczegółowy opis przedmiotu oraz pozostałe dokumenty przetargowe znajdują się w Załącznikach do postępowania.


Kryterium wyboru oferty jest cena.

Ofertę można złożyć poprzez platformę lub w wersji pisemnej do dnia 02.12.2019 r. do godz. 13:00.

Adres dostarczenia oferty w wersji pisemnej: ul. Ks. J. Schulza 5, 85-315 Bydgoszcz z dopiskiem: Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy węzła cieplnego wraz z opracowaniem instrukcji eksploatacji węzła dla obiektu przy ul. Słowackiego 4  w Solcu Kujawskim, PP/142/2019

Oferty złożone lub dostarczone do siedziby Zamawiającego po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

Prosimy o złożenie oferty z wykorzystaniem "Załącznika nr 1 do SIWZ - Formularza oferty".


Zastrzegamy, że postępowanie nie musi zakończyć się wyborem wykonawcy.


W przypadku pytań:

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub wysyłając wiadomość na adres: zamowienia.publiczne@kpec.bydgoszcz.pl

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.   

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest przekazanie informacji o wyborze oferty Wykonawcy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SIWZ.pdf pdf 306.91 2019-11-16 11:36:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do Formularza oferty - Oświadczenie.doc doc 28.5 2019-11-16 11:36:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty.doc doc 40 2019-11-16 11:36:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do Formularza oferty - Informacja na temat wiedzy i doświadczenia.docx docx 20.15 2019-11-16 11:36:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy.pdf pdf 299.65 2019-11-16 11:36:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do Umowy - Protokół zdawczo-odbiorczy dokumentacji projektowej.docx docx 24.91 2019-11-16 11:36:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do Formularza oferty - Wykaz osób.docx docx 20.39 2019-11-16 11:36:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SIWZ - Wytyczne do kosztorysowania.pdf pdf 819.9 2019-11-16 11:36:00 Proceeding
SIWZ nowy załącznik.pdf pdf 308.48 2019-11-20 13:18:38 Proceeding
Załącznik nr 3 do SIWZ - Wytyczne do kosztorysowania.pdf pdf 819.9 2019-11-20 13:18:38 Proceeding
Załącznik nr 4 do SIWZ - Szczegółowy opis wytycznych.pdf pdf 4754.19 2019-11-20 13:18:39 Proceeding
Załącznik nr 4 do SIWZ - Szczegółowy opis wytycznych.pdf pdf 4754.19 2019-11-20 13:18:13 Public message
Załącznik nr 3 do SIWZ - Wytyczne do kosztorysowania.pdf pdf 819.9 2019-11-20 13:18:13 Public message
SIWZ nowy załącznik.pdf pdf 308.48 2019-11-20 13:18:13 Public message
2019-12-09 informacja o wyborze oferty.pdf pdf 173.35 2019-12-09 11:57:05 Public message
2019-12-16 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 179.02 2019-12-16 11:13:00 Public message

Announcements

2019-12-16 11:13 Magdalena Urban 2019-12-16 Uwaga. W załączeniu znajduje się zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Poprzednie zawiadomienie z dnia 09.12.2019 r. zostało błędnie wystawione.
Najkorzystniejszą ofertę w tym postępowaniu złożyła firma ELWAR Ryszard Duch z Bydgoszczy

2019-12-16 informacj [...].pdf

2019-12-09 11:57 Magdalena Urban 2019-12-09 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2019-12-09 informacj [...].pdf

2019-11-20 13:18 Agata Budzyńska Zamawiający informuje, że do postępowania dodano 2 załączniki: Załącznik nr 3 do SIWZ – Wytyczne do kosztorysowania oraz Załącznik nr 4 do SIWZ - Szczegółowy opis wytycznych.
Uaktualniony SIWZ wraz z załącznikami znajduje się również w miejscu publikacji wszystkich załączników.

Załącznik nr 4 do SI [...].pdf

Załącznik nr 3 do SI [...].pdf

SIWZ nowy załącznik. [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy węzła cieplnego wraz z opracowaniem instrukcji eksploatacji węzła dla obiektu przy ul. Słowackiego 4 w Solcu Kujawskim Oferta Wykonawcy wg wzoru z Załącznika nr 1 do SIWZ - Formularza oferty 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4723 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Wiedza i doświadczenie - Warunek zostanie oceniony na podstawie złożonego Oświadczenia oraz Informacji na temat wiedzy i doświadczenia (wraz z poświadczeniami dla podmiotów innych niż Zamawiający) Attachment required (0)
3 Potencjał techniczny i osoby zdolne do wykonania zamówienia - Warunek zostanie oceniony na podstawie złożonego Oświadczenia oraz Wykazu osób Attachment required (0)
4 Sytuacja ekonomiczna i finansowa - Wykonawca winien załączyć polisę OC wraz z dowodem jej opłacenia Attachment required (0)
Unlock the form

The number of page views: 638