Proceeding: Dostawa myjki warsztatowej i ultradzwiękowej do stanowiska rusznikarskiego

Marek Białas Tel. 032 606 93 78
Szkoła Policji w Katowicach
Deadlines:
Posted : 06-11-2019 14:52:00
Placing offers: 09-11-2019 12:00:00
Opening offers : -
Tryb:
Kind: Supply

Requirements and specifications

INFORMACJA

Zamawiający informuje, że postępowanie wystawiane jest w celu oszacowania wartości zamówienia i nie musi zakończyć się wyborem dostawcy/wykonawcy. 

WYMAGANIA, WARUNKI

Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się z treścią przedstawionej poniżej informacji dotyczącej wymagań zamawiającego. Akceptując wymagania zamawiającego, Wykonawca wyraża zgodę na wszystkie warunki i postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeżeli Wykonawca nie akceptuje poniższych wymagań i warunków proszony jest o nieskładanie oferty.

 

 1. Zamawiający wymaga , aby oferta była ważna minimum 30 dni.

  2.      Zamawiający zastrzega sobie prawo, w zależności od potrzeb, do zmiany ilości zamawianego asortymentu. Z tego tytułu nie przysługują Wykonawcy żadne roszczenia.

  3.      Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży asortymentu fabrycznie nowego,
  pochodzącego z bieżącej produkcji, bez widocznych i ukrytych wad i uszkodzeń.

  4.      Pełna specyfikacja zamówienia oraz ewentualne załączniki widoczne są na stronie postępowania, a dostawca/wykonawca składając ofertę godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę.

  5.      Podana cena towaru musi zawierać wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę łącznie z kosztem dostawy, a ceny ofert podawane są w oparciu o ceny jednostkowe netto.

  6.      Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć asortyment bezpośrednio do siedziby zamawiającego na swój koszt i ryzyko w dni robocze od poniedziałku do piątku
  w godzinach od 8:00 do 15:00.

  7.  Dostawa obejmuje dowiezienie, rozładowanie ze środka transportu i wniesienie towaru do wskazanego przez zamawiającego magazynu.

  8.   Odbiór jakościowy i ilościowy dostarczanego towaru odbywać się będzie w magazynie zamawiającego przy udziale przedstawiciela Wykonawcy.

  9.      Jeżeli dostarczony towar jest niezgodny ze specyfikacją z zapytania ofertowego i złożonym na tej podstawie zamówieniem - Szkoła Policji w Katowicach odsyła towar na koszt Wykonawcy jednocześnie zobowiązując Wykonawcę do dostarczenia towaru zgodnego ze specyfikacją z zapytania ofertowego w terminie ustalonym z zamawiającym, jednak nie później
  niż do14 dni od daty odesłania towaru. 

  10.  Wykonawca udziela na sprzedawany asortyment gwarancji zgodnej z gwarancją producenta, jednak nie mniejszej niż 24 miesiące od daty sprzedaży.

  11.  Kary umowne za opóźnienie w realizacji zamówienia – 1% wartości brutto zamówienia za każdy dzień zwłoki.

  12.  Kary umowne za odstąpienie od umowy w przypadku nie dostarczenia towaru – 30% wartości brutto zamówienia.

  13.  Zamawiający zastrzega, że Wykonawca nie może zbyć lub przenieść zobowiązań Zamawiającego powstałych w wyniku realizacji niniejszego zamówienia a będących należnościami Wykonawcy, na rzecz innych podmiotów.

Do sporządzenia ewentualnego zamówienia proszę o aktualne dane firmy: nazwę, adres, NIP, REGON, telef./ faks.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
ZAPYTANIE_003b_szacowanie wartości_myjka ultradzwiękowa_ZDJĘCIE.doc doc 81 2019-11-06 14:52:00 Marek Białas Tel. 032 606 93 78 Ordered object
ZAPYTANIE_003a_szacowanie wartości_myjka warsztatowa_ZDJĘCIE.doc doc 117.5 2019-11-06 14:52:00 Marek Białas Tel. 032 606 93 78 Ordered object

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Myjka warsztatowa z podgrzewaniem EPW160H RAWTECH Urządzenie do profesjonalnego mycia i czyszczenia wszelkiego rodzaju części np.: samochodowych, motocyklowych itp. Myjka wyposażona w pistolet dwu funkcyjny z którego wydobywać się może samo powietrze lub powietrze z środkiem myjącym. Dzięki czemu umyty przedmiot można osuszyć sprężonym powietrzem. CHARAKTERYSTYKA ∙ Podgrzewanie detergentu do temperatury 70° C ∙ Pojemność wanny na płyn: 8-14L ∙ wymiary kabiny roboczej wys. 45x szer.56x dług.73cm ∙ Regulacja powietrza ∙ Pneumatyczny pistolet ∙ Oświetlana kabina ∙ Wentylacja ∙ Ciśnienie robocze: 5-8bar ∙ Waga: 50kg Pojemność zbiornika na płyn: 8-14 L Powierzchnia robocza: 73 x 56 x 45 cm

ZAPYTANIE_003a_szaco [...].doc

1 pc. - (0)
2 Myjka ultradźwiękowa Ultron U-70 (w zestawie z koszem i pokrywą) Myjka ultradźwiękowa U 70 w standardowych wymiarach, bez funkcji odgazowania ze sterowaniem analogowym • Pojemność użytkowa zbiornika ok. 80 l • Wymiary użytkowe wanny: o długość 400 mm o szerokość 500 mm o wysokość 400 mm • Ciężar całkowity 48 kg • Moc pobierana przez generator ultradźwięków: 700 W • Moc grzałek 2000 W • Moc pobierana całkowita 2700 W • Max. temperatura grzania 70°C • Częstotliwość drgań ultradźwiękowych 21,5 kHz lub 40 kHz • Funkcja pracy ciągłej TAK • Zawór spustowy TAK • Regulacja mocy ultradźwięków (10-100% )

ZAPYTANIE_003b_szaco [...].doc

1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2831 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
4 Termin realizacji - do 30 dni od daty złożenia zamówienia (0)
Unlock the form

The number of page views - 125

Send a message