Proceeding: Artykuły biurowe.

Elżbieta Politowska
Szkoła Policji w Pile Division: Wydział Zaopatrzenia
Deadlines:
Posted : 06-11-2019 10:03:00
Placing offers: 11-11-2019 12:00:00
Opening offers : -
Tryb:
Kind: Supply

Requirements and specifications

1. Termin realizacji zamówienia 7 dni  od dnia ogłoszenia wyboru ofert
2. Wszelkie koszty związane z realizacja zamówienia w tym koszt transportu / przesyłki leżą po stronie wykonawcy
3. Płatność – przelew 21 dni od dostarczenia towaru wraz z fakturą pod wskazany przez zamawiającego adres
4. Zamówienia odbywają się wyłącznie za pomocą platformy zakupowej na stronie https://platformazakupowa.pl/
5. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem zamieszczonym na platformie zakupowej zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu na koszt wykonawcy
6. Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy
7. Dostawca który niejednokrotnie nie wywiązał się z oferty ( terminowość dostaw , zgodność faktury z zamówieniem itp.) nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu

Zastrzegamy sobie prawo do częściowego realizowania zamówienia

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
ZAPYTANIE Narzędzia do tworzenia.doc doc 50 2019-11-06 10:03:00 Elżbieta Politowska Ordered object

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Artykuły biurowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik. Proszę nie proponować produktów zamiennych. Proszę o uzupełnienie załącznika do oferty.

ZAPYTANIE Narzędzia [...].doc

1 set Szkoła Policji w Pile
Pl. Staszica 7
64-920, Piła
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2831 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 21 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
4 Termin dostawy - 7 dni od dnia zamówienia. (Buyer requires the attachment of a file) (0)
Unlock the form

The number of page views - 201

Send a message